Produktingenjör och maskintekniker lyser med ficklampa för att inspektera en stator.
Kvinnor går om män i arbetslöshet, men bland unga är det tvärt om. Foto: Jonas Bilberg

jobb Arbetslösheten ökar för andra månaden i rad, och för första gången på åtta år är den högre bland kvinnor än bland män.

Idag publicerade Arbetsförmedlingen sin verksamhetsstatistik för augusti 2019. I slutet på månaden var drygt 350 000 personer inskriva som arbetslösa, vilket är ungefär 8000 fler än i augusti förra året. Det innebär en ökning från 6,9 till 7,0 procent och på arbetsförmedlingen förväntar man sig att det fortsätter så.

– Arbetslösheten kryper långsamt uppåt och beräknas göra det även under de kommande åren. Till viss del beror det på att den totala arbetskraften blir större, vilket betyder att både antalet sysselsatta och antalet arbetslösa ökar, säger Sandra Offesson som är arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Det som bryter mot trenden är att arbetslösheten bland kvinnor är större än bland män, för första gången sedan 2011. Sandra Offesson berättar att det hänger samman med pågående konjunkturavmattning.

– Det är de som står långt ifrån arbetsmarknaden som drabbas först när ekonomin mattas av och där finns bland andra gruppen utrikes födda kvinnor.

När det gäller unga är det dock tvärt om. Av kvinnor mellan 18 och 24 år är det bara 7,3 procent som är arbetslösa, medan samma siffra för män i samma ålder är 10,4.

– Det beror på att de unga kvinnorna i högre utsträckning går klart gymnasiet, vilket hjälper dem att få jobb. De pluggar också oftare på högskola och räknas då inte in i arbetskraften.

Till landet sett ökar arbetslösheten i de flesta län, med undantag för Östergötlands, Kalmars, Hallands och Västerbottens län. Ökat mest har det gjort i Gotlands, Gävleborgs och Västernorrlands län, där med 0,3 procentenheter. Störst var arbetslösheten i Södermanlands län, 9,5 procent, tätt följt av Gävleborg, Skåne och Blekinge.

De kommuner som hade högst arbetslöshet under augusti var Åmål på 13,3 procent och Ronneby och Högsby, båda på 13,0 procent.