Tepco, det bolag som driver de kärnkraftsreaktorer i Fukushima som skadades allvarligt i samband med jordbävningen i Japan i mars, har nu bekräftat att tre reaktorer drabbades av härdsmälta inom de första fem dygnen efter jordbävningen. Tidigare har en härdsmälta bekräftats, men efter analys konstateras nu alltså ytterligare två.

Den 20 maj avgick Tepcos VD. Beräkningar visar att företagets kostnader i samband med kärnkraftsolyckan kan uppgå till 100 miljarder dollar.