Bild: Flickr /Tattoed JJ
Bild: Flickr /Tattoed JJ

BYGGKOSTNADER I över tio år har Sverige haft de högsta byggkostnaderna i EU. Enligt nya siffror passerar Sverige nu även Norge och har därmed de högsta kostnaderna i Europa, rapporterar GP.

Listan toppas av de nordiska länderna. Sverige ligger 66 procentenheter över genomsnittet för EU, mer än 10 procentenheter högre än Norge, och drygt 20 procentenheter över Danmark och Finland. I elva år har Sverige toppat listan över byggkostnader inom EU, samtidigt har kostnaderna i 17 av 28 EU-länder sjunkit under samma period.

Petter Jurdell är chef för Fastighetsutveckling på Sabo, en branschorganisation för allmännyttiga bostadsföretag. Enligt Jurdell har den bristande konkurrensen inom bryggbranschen drivit på utvecklingen.

– Vi anser att konkurrensen inom byggbranschen är betydligt lägre i Sverige än i andra länder och ser också mycket stora skillnader i vad byggmaterial kostar i Sverige jämfört med till exempel Tyskland och Frankrike, säger Petter Jurdell till GP.

Ytterligare en faktor som framförts av Konkurrensverket är att de stora byggbolagen allt oftare bygger bostadsrätter på egen mark då detta generar mer pengar. Enligt Konkurrensverket ökar kostnaderna med en femtedel när byggjättarna bygger i egen regi. Utvecklingen har också medfört att bostadsbyggandet inom allmännyttan har bromsats upp.

– Allt oftare får vi inget anbud alls när vi går ut och upphandlar byggentreprenader och priserna ökar dramatiskt i de anbud vi trots allt får in, säger Petter Jurdell.

Företrädare inom byggbranschen har ofta fört fram svenska byggarbetarlöner som bidragande orsak till de höga kostnaderna i just Sverige. Johan Lindholm, förbundsordförande för Svenska Byggnadsarbetareförbundet, avvisar påståendet.

– De ligger på 12-13 procent av den totala kostnaden. Det kan då jämföras med det guldregn som faller över de stora byggbolagens ägare i form av enorma aktieutdelningar, säger han till GP.

 Byggkostnadsindex för EU (28 länder):

Land                     2016

Sverige                 166

Finland                  142,5

Danmark               141,9

Tyskland                135,8

Frankrike               123,0

Holland                   111,1

Österrike                109.1

Storbritannien        106, 4

Luxemburg             104,1

Belgien                     99,3

Källa: Eurostat.