Rule of Law

veckans graf Danmark är fortsatt världens mest rättssäkra land, men Sverige kommer inte långt efter. I botten ligger Venezuela, efter Kambodja och Afghanistan.

The World Justice Project (WJP) publicerar årligen sitt Rule of Law Index. Indexet mäter rättssäkerheten i olika länder runtom i världen och baseras på åtta faktorer: begränsningar i regeringsmakten, korruption, hur öppen den styrande makten är, grundläggande rättigheter, ordning och säkerhet, verkställighet, civilrätt och kriminalrätt.

Vilka länder som ligger i toppen och vilka som ligger i botten av listan har inte ändrats sedan den förra mätningen gjordes 2016.

Fram till 2016 låg Sverige på tredje plats bland världens mest rättssäkra länder men har sedan dess ramlat ner på en fjärde plats. Alla de skandinaviska länderna ligger i topp på listan, men bland dem ligger Sverige sist.

– Vi ska inte tro att vi är bäst, och vi har alltid saker att förbättra, säger Leif Östling, professor i civilrätt vid Göteborgs Universitet.

WJP är en självständig organisation som arbetar för att förbättra rättsäkerheten runtom i världen. I deras mätningar rankas länderna på en skala 0-1. Sverige ligger på fjärde plats med 0.86, sist på listan ligger Venezuela med 0.29.

WJP Rule of Law Index
WJP Rule of Law Index