VECKANS GRAF Hälften av arbetsgivarna inom städsektorn bryter mot arbetsmiljöreglerna för att få uppdrag visar siffror från Arbetsmiljöverket.

Inom många branscher råder det tuff konkurrens, där många företag slåss om uppdragen. Det leder ofta till att företagen tummar på reglerna kring arbetsmiljö och arbetstid för att vinna kontrakten, visar en ny undersökning från Arbetsmiljöverket.

Fusket leder bland annat till olyckor när restid inte räknas in i arbetet och städare måste köra fort mellan olika uppdrag. Stressade kockar som tappar kokhet olja över sig själva i slutet av arbetsdagen på grund av pressad schemaläggning är en annan konsekvens av arbetsgivarnas fuskande.

– Vi tolkar resultaten som ett rop på hjälp till Myndighetssverige – att skärpa kontrollerna för att upptäcka oseriösa företag som riskerar att konkurrera ut de seriösa. Därför jobbar Arbetsmiljöverket för att upptäcka fler som fuskar, skriver Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem i en debattartikel i SvD.

Inom bygg, hotell- och restaurang, transport, och lant- och skogsbruk fuskar tre av tio arbetsgivare, och inom städsektorn är siffran ännu högre. Där fuskar hälften av arbetsgivarna med reglerna kring arbetstid och arbetsmiljö.

De flesta av de fuskade företagen tror inte att de kommer bli påkomna, endast fyra av tio tror att fusket upptäcks.

– Även som privatpersoner måste vi ställa oss frågan var vår gräns går och vad följderna blir om vi alltid väljer det billigaste när vi köper tjänster, säger Erna Zelmin-Ekenhem.