Karin Johansson, Svensk Handel och Linda Palmetzhofer, Handels.

avtal 2020 Handels kräver att alla medlemmar får samma löneökning i kronor, och menar att de kraven är samma som gick igenom i förra avtalsrörelsen. Svensk Handel kan inte acceptera att avtalet totalt sett blir dyrare än industrimärkets 5,4 procent. Nu kopplas medlare in.

På onsdagsmorgonen varslade fackförbundet Handels om strejk för 5 000 anställda, som kan bryta ut den 13 november om inte en lösning nås med arbetsgivarparten Svensk handel.

– Den största anledningen är att vi inte kan enas med vår motpart om vilka löner som ska gälla inom handeln. Vi vill att lönerna ska öka på samma sätt som i andra branscher. I industriavtalet finns en paragraf om lägstalöner och det är den vi slåss för, säger Linda Palmetzhofer, förbundsordförande för Handels till Dagens Arena.

Svensk Handel å sin sida säger sig inte vara emot en låglönesatsning, men de menar att Handels krav gör att den totala avtalspotten kommer att överstiga de 5,4 procent som parterna inom industrin har enats om, det så kallade märket. Handels hänvisar till senaste avtalsrörelsen, då de fick igenom sitt låglönekrav:

– Vi hanterar det på samma sätt som vi gjorde 2017.

Handels menar att just eftersom det är så mycket otrygga anställningar, deltid och stor ruljans på personal inom branschen är det viktigt att få upp de lägsta lönerna med samma krontal som gäller övriga anställda. I dag ligger minimilönen för heltid för en 19-åring, helt utan branschvana, på drygt 21 800 kronor. Sett till industriavtalet är Handels krav att lönerna ska öka med 774 kronor från 1 november, och sedan med ytterligare 580 kronor från 1 april 2022.

Svensk Handel kallar strejkvarslet för oansvarigt i en tid av pandemi, och menar att industrins märket på 5,4 procent under 29 månader innebär »en uppväxling av löneökningstakten«.

– Att ta till konfliktvapnet mitt i en allvarlig kris med osäker framtid är djupt oansvarigt. Dessutom är nivån på märket bekymmersamt hög, många handelsföretag kommer att ha extremt svårt att bära dessa kostnadsökningar i den kris som handeln befinner sig i, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel i ett pressmeddelande.

Men Handels delar inte bilden av en bransch i kris, utan menar att det ser väldigt olika ut i olika delar av handeln.

– Vi och våra medlemmar är fullt medvetna om att det är en pandemi: de har inte en enda dag kunnat jobba hemma, och de har inte vetat om kunder de möter är smittade. Vissa företag har gjort rekordvinster, till exempel inom dagligvaruhandeln, men också bygghandel och trädgårdshandel har gått starkt. Vissa delar har gått väldigt dåligt, och ibland har personalen där varit korttidspermitterad, men det innebär också att företaget fått bidrag för de permitterade som också själva har betalat med sin lön, säger Linda Palmetzhofer.

– Sammantaget för branschen har det faktiskt gått rätt bra – och det vände efter sommaren. Sedan får självklart nya restriktioner effekt, men vi menar att våra medlemmar inte kan betala längre. Vi har redan skjutit på avtalsförhandlingar i sju månader.

Flera LO-förbund har lovat att driva frågor som de inte fick igenom i den Las-uppgörelse de sa nej till, i avtalsförhandlingarna. För Handels är hyvling och allmän visstid viktiga områden att förbättra. Trots det har inte hyvling en framträdande roll i årets förhandlingar, vilket delvis beror på att de i förra avtalsrörelsen fick igenom att det ska införas en omställningstid motsvarande en uppsägning om man minskar anställningsgraden för en anställd.

– Vi har haft med frågan in i förhandlingarna och vill att hyvling ska ses som en uppsägning och inte omställning, men det är inte den frågan vi drivit mest i den här avtalsrörelsen, utan prioriterat har varit allmän visstid, säger Linda Palmetzhofer.

I dag får man vara anställd på allmän visstid i som längst ett år under en femårsperiod, och tillfälliga kontrakt ska omfatta minst 14 dagar, inom handeln. Handels vill att arbetsgivare inom detaljhandel ska motivera varför man använder sig av en tidsbegränsad anställning, så som redan sker inom lagerdelen av Handels avtalsområdet.

– Vi har haft diskussioner om allmän visstid sedan i våras, men vi är inte på långa vägar framme.

Kommer ni att släppa det kravet om ni får igenom era lönekrav?

– Det går inte att säga i dag, utan det beror helt på hur förhandlingarna går.

Nu ska Medlingsinstitutet kopplas in för att försöka hitta en lösning som bägge parter kan gå med på.

Dagens Arena har sökt Svensk Handel, som i skrivande stund inte har återkommit. Artikeln kan uppdateras.