Satellitbild på skogsbranden i Västmanland i början av augusti 2014. Foto: NASA Earth Observatory

NYHET Maskinentreprenören vars skogsmaskin orsakade storbranden i Västmanland får 2,5 miljoner i företagsböter. Men huvudentreprenören frias i tingsrätten.

Både skogskoncernen Stora Enso som beställde markarbetet och den maskinentreprenör som hade anlitats att sköta det stod åtalade som ansvariga för den stora skogsbranden i Västmanland 2014. Åklagaren yrkade på att båda företagen skulle fällas för grov allmänfarlig vårdslöshet. Nu frias Stora Enso helt, medan maskinentreprenören fälls och döms till 2,5 miljoner i företagsböter.

I tingsrättens dom beskrivs hur branden uppstod under ett markarbete nära Seglingsberg i Surahammars kommun den sista juli 2014. Det anses utrett att gnistbildning från skogsmaskinen orsakat branden, som föraren från maskinentreprenören förgäves försökt släcka själv innan han ringde SOS Alarm. Det blev upptakten till den stora skogsbrand som ödelade stora områden i Västmanland, ett antal byggnader och dessutom orsakade ett dödsoffer.

I domen hänvisar Västmanlands tingsrätt bland annat till slutsatserna från flera domslut efter att enskilda skogsägare stämt skogsbolaget för den nedbrunna skogen och i slutsatserna från den enskilda utredare som regeringen tillsatte för att utreda hur branden kunde bli så allvarlig. Slutsatserna ända upp i Högsta domstolen har blivit att det är skogsmaskinen som orsakade branden, genom gnistor från markberedarens bukplåt, kedjor eller harvtallrikar. Det anses vara allmänt känt i skogsbranschen att den typen av gnistbildning kan uppstå och att maskinentreprenören därför gjort sig skyldig till oaktsamhet som inte ställt in arbetet i den torka som rådde under perioden.

De båda företagen har hela tiden nekat till brott och bland annat angett att branden orsakats av blixtnedslag, vilket anses motbevisat med uppgifter om att inga sådana registrerats i området.

Stora Enso frias från ansvar bland annat utifrån telefonsamtal som återges i domen där skogsbolagets representant ska ha sagt att markberedaren ska ordna med en brandvakt, som sedan inte fanns på plats när branden började.

Tingsrätten påpekar däremot att maskinentreprenören som anlitades inte kan lastas för att branden blev så omfattande. I domen beskrivs brister som bland annat pekats på i regeringsutredningen, som att räddningstjänsten i det stora hela saknade kunskap och organisation för att klara av den här typen av akut händelse. Dessutom pekar tingsrätten på att SOS Alarm av okänd anledning ändrade en korrekt platsangivelse vid själva larmet om branden till en felaktig, så att räddningstjänsten körde fel och släckningsarbetet fördröjdes och att SMHI lämnat en felaktig väderleksrapport under släckningsarbetet.