Regeringen beslutar om utredning av avregleringarna av järnvägsnätet. Dock ska en känd avregleringsförespråkare leda utredningen. Facket är kritiskt. 

I december fattade riksdagen beslut om att tillmötesgå trafikutskottets krav på att regeringen ska tillsätta en utredning om avregleringen av det svenska järnvägsnätet. I dag förväntas regeringen fatta beslut i frågan.
– Vi ser över hur det faktiskt ser ut, vad konsekvenserna har blivit, och så blir nästa steg: ”vad ska vi göra om det behövs förbättringar?” och där hoppas jag att vi når en bred samsyn, säger Catharina Elmsäter-Swärd till Ekot på onsdagen.

Den borgerliga regeringen var länge motståndare till att tillsätta en utredning, men efter ett hotande nederlag i riksdagen svängde man i frågan. Men man kommer sannolikt inte tillsätta någon känd avregleringskritiker för att sköta utredningen. Den tilltänkta utredaren, Gunnar Alexandersson, är känd avregleringsförespråkare och har en bakgrund som bland annat företrädare för de olika tågföretagens intresseorganisation. Från fackets sida är man kritisk.
– Det är jättebra att man gör en utredning av avregleringarna av järnvägsnätet, det är ett system som har väldigt stora brister. Men det är inte förvånade att man tar en utredare som har bekänt färg ordentligt i frågan. Man kan ju ifrågasätta det meningsfulla i att göra en utredning genom att tillsätta en sådan person, säger Janne Rudén, förbundsordförande på SEKO.

– Det är synd att man gör på det sättet. Järnvägsavregleringen behöver granskas med kritiska ögon. Det är inte sagt att man måste återgå till ett monopol, men man måste gå till botten med problematiken så att systemet fungerar. För oss är det viktigt att ta en diskussion om formen för hur järnvägstrafiken ska organiseras.

Från SEKO:s sida hoppas man på att utredningen kommer att ta upp personalens situation och de arbetsmiljöproblem som följt av avregleringarna.
– De allmänna villkoren har försämrats. Det är lönevillkor och anställningsvillkor som man försöker luckra upp och vi ser allt fler osäkra anställningar i och med att vi infört ett upphandlingssystem.

– Upphandlingarna kan inte bara handla om att pressa priset. Saker måste få kosta pengar, annars går det ut över säkerhet och kvalité. Det slår även mot resenärerna, då punktlighet och tillgängligheten minskar som en följd, säger Janne Rudén.

Den första delen av utredningen ska vara klar i höst och är tänkt att innehålla en genomgång av de olika delarna inom järnvägen. Del två är tänkt att innehålla en analys om hur järnvägens organisation kan förbättras, enligt uppgifter till Ekot.