Bild: Skärmdump Svt Forum
Bild: Skärmdump Svt Forum

Nyanlända ska få kuponger i stället för pengar och genomgå hälsokontroller för att minska risken för smittor. Men helst ska de inte ens komma in i landet. Väldigt få nyheter i SD:s skuggbudget, med andra ord.

– Vi ska inte korta vårdköerna, vi ska ta bort dem helt och hållet, sa Per Ramhorn, sjukvårdspolitisk talesperson, under presskonferensen när Sverigedemokraterna presenterade sin skuggbudget.

Utöver en rekordstor satsning på sjukvården vill partiet höja garantipensionen, bostadstillägget för pensionärer, sänka marginalskatten, höja a-kassan men göra den till en del av socialförsäkringen, slopa fackets inflytande över a-kassan och höja rut. Dessutom vill man avskaffa regeringens satsning på fler drivmedel, kemikalieskatten, byggsubventionen och låta småföretagare slippa betala sjuklön för sina anställda.

– Alla vinner, sa Oscar Sjöstedt, ekonomiskpolitisk talesperson, under presskonferensen.

I vanlig ordning inkluderas inte personer med annan bakgrund än svensk i detta »alla«. I princip hela finansieringen tas från migration, integration, etablering och jämställdhet.

Asylinvandringen kommer enligt partiets beräkning i framtiden vara noll, eftersom alla som kommer hit i dagsläget har passerat ett säkert land. Alltså inte en svensk angelägenhet. Informationskampanjer i utlandet och skärpta bidragssystem ska hålla människor från att alls söka asyl i Sverige.

Man vill permanenta det nuvarande systemet med tillfälliga uppehållstillstånd och dessutom »fasa ut« de beviljade permanenta uppehållstillstånden. Slutna och öppna asylboenden i Migrationsverkets regi ska ersätta dagens system för boende. Asylsökande ska inte heller få ersättning i pengar, utan kuponger som man kan lösa in i de största dagligvarukedjorna. Bidrag till exempelvis vinterkläder ska avskaffas. Enligt budgetpropositionen ska nyanlända även genomgå en obligatorisk hälsokontroll för att minska risken för smittspridning.

Även arbetskraftsinvandringen ska minskas dramatiskt. Arbetskraftsinvandring av »lågutbildad arbetskraft ska inte förekomma.« En bra riktlinje för arbetskraftsinvandringen är enligt partiet »högkvalificerad arbetskraft med höga inkomster och finansierade sjukförsäkringar«.

Partiet vänder sig också mot både regeringen och alliansens förslag för att få in fler nyanlända på arbetsmarknaden. »Trots alla ekonomiska incitament kommer nyanlända som grupp inte in på svensk arbetsmarknad«, skriver partiet i budgetmotionen och avslutar med »Slutsatsen av detta är att det måste till helt nya lösningar!«. Inte en enda sådan lösning presenteras dock.

Sammanfattningsvis, inte direkt en nyhetsspäckad budgetmotion.