Bild: Rättvisaren 2016

Mindre än 10 procent av de som uttalar sig i nyhetsmedia har utomnordisk bakgrund. Allra sämst är representationen av gruppen när det rör inrikesnyheter.

Svensk nyhetsmedia fortsätter vara ojämställd. Knappt tre av tio personer som får uttala sig är kvinnor, visar Rättviseförmedlingens årliga rapport Rättvisaren.

Det är också stor skillnad mellan vad kvinnliga respektive manliga experter får uttala sig om. Män uttalar sig i högre utsträckning om politik och ekonomi medan kvinnorna, i jämförelse, ofta kommenterar sjukvård och utbildning.

Bild: Rättvisaren 2016
Bild: Rättvisaren 2016

Rättviseförmedlingen har även tittat på hur representationen av personer med utomnordisk bakgrund ser ut. Nästan 20 procent av Sveriges befolkning har utomnordisk bakgrund. Men i nyhetsmedia får gruppen bara uttala sig i 8 procent av fallen.

Bild: Rättvisaren 2016
Bild: Rättvisaren 2016

Än värre ter sig siffrorna när det kommer till inrikesnyheter. Här får experter med utomnordisk bakgrund bara uttala sig i 6,6 procent av fallen. Motsvarande siffra för utrikesnyheter är nästan 17 procent.

Bild: Rättvisaren 2016
Bild: Rättvisaren 2016