Enligt fackförbundet Kommunal, som i en undersökning  kartlagt Sveriges kommuner och landsting, har bara en av fem kommuner med vänsterstyre skriftliga överenskommelser om heltid för kommunens anställda. För landsting är siffran ett av nio. Detta trots ett socialdemokratiskt kongressbeslut från 2001 om att heltid ska vara en självklarhet i offentlig sektor.

– Håkan Juholt och det socialdemokratiska partiet bör snabbt vidta åtgärder då mycket litet har blivit gjort i frågan under den 10-års period som har förflutit sedan kongressbeslutet 2001, säger Kommunals förbundsordförande Annelie Nordström.