Magdalena Andersson. Bild: Anders Löwdin

I stället för ett femte jobbskatteavdrag och sänkt krogmoms – satsa på långtidsarbetslösa ungdomar, utbildning i bristyrken, mer personal i vården och underhåll i infrastrukturen. Det föreslår S i sin skuggbudget.

Socialdemokraterna presenterade på onsdagen sin skuggbudget. Budgeten innehåller inget femte jobbskatteavdrag – även om partiet lovat att inte riva upp det vid ett regeringsskifte. Därtill vill S slopa den sänkta krogmomsen och halvera nedsättningen av arbetsgivaravgifter för ungdomar, inte höja brytpunkten för statlig skatt och trappa av jobbskatteavdraget för inkomster över 60 000 kronor i månaden.

Men även om Socialdemokraternas ekonomiska talesperson Magdalena Andersson ser ljust på konjunkturläget framöver, tycker hon att Anders Borg gasar för mycket. Socialdemokraterna bedömer reformutrymmet 3,6 miljarder lägre än regeringen.
– Regeringens bedömning är inte i linje med de budgetregler vi har. Det är inte bara jag som hävdar, utan en uppsjö expertinstanser, till exempel Finanspolitiska rådet som har det som uppgift, sa hon.

I stället för sänkta skatter skulle Socialdemokraterna vilja investera i jobb och utbildning för långtidsarbetslösa, fler utbildningsplatser inom högskolan och i bristyrken, mer personal i vården och ökat underhåll av vägar och järnvägar.

En aktiv arbetsmarknadspolitik är central nu inför konjunkturuppgången, menade Magdalena Andersson.
– För att säkra konjunkturuppgången är det centralt att i det här läget arbeta med en aktiv arbetsmarknadspolitik. Fler ska ha möjlighet att kliva in och få jobb. Om man misslyckas finns det risk att Riksbanken ganska tidigt i konjunkturuppgången blir tvungen att gå in och kyla ned ekonomin vid en alldeles för hög arbetslöshet, sa hon.

Nästa år vill S satsa hela 5,1 miljarder kronor på långtidsarbetslösa ungdomar.
– Det är en avsevärd summa vi lägger på att lyfta alla de ungdomar som varit arbetslösa i mer än sex månader in i jobb eller utbildning, sa Magdalena Andersson.

Samtliga 35 000 långtidsarbetslösa ungdomar ska erbjudas jobb eller utbildning. Offentliga och privata arbetsgivare som anställer ungdomarna ska få generösa bidrag – upp till 100 procent kostnadstäckning.

För övriga långtidsarbetslösa föreslår S att fas 3 slopas och i stället ersätts med extratjänster i till exempel omsorgen, samt renovering av miljonprogrammen. Det ska röra sig om riktiga anställningar med riktig lön som kan kombineras med utbildning.

S vill också satsa två miljarder på mer personal i sjukvården.
– Vi lägger två miljarder på personalförstärkning i vården. De kommer efter de larmrapporter vi fått om överbeläggning, kvinnor föder i väntrummen, samtidigt som det sker massuppsägning av personal som menar att de inte kan utföra ett rimligt arbete och att patientsäkerheten hotas, sa Magdalena Andersson.

S vill stärka matchningen på arbetsmarknaden genom att satsa 800 miljoner kronor på 6 000 fler utbildningsplatser i bristyrken. S vill också satsa på 16 000 fler högskoleplatser och investera två miljarder i mindre klasser i lågstadiet och fler speciallärare.

För småföretagen vill S slopa ansvaret för andra sjuklöneveckan och satsa en 370 miljoner på landsbygdsprogrammet.
– Det var de åtgärder som näringsministern prioriterat högst inför regeringens budgetförhandling, men som hon inte fick igenom, sa Magdalena Andersson.

När det gäller infrastrukturen vill S se större satsningar på underhåll av vägar och järnvägar, som man menar att regeringen har skurit ner på.
– Regeringen minskar underhållet till järnvägen med 286 miljoner, det säger vi nej till. Därutöver minskar regeringen till underhåll av bärighet och tjälsäkring av vägar med 196 miljoner. Det säger vi också nej till, sa Magdalena Andersson.

Till det vill S satsa ytterligare 400 miljoner kronor på järnvägsunderhåll.
– Då når vi den nivå som kapacitetsutredningen menade var nödvändig, sa Magdalena Andersson.

S vill också få i gång bostadsbyggandet med en bostadsmiljard.

S vill också öka anslaget till Arbetsmiljöverket och satsa mer på företagshälsovård. Magdalena Andersson var kritisk till att regeringen dragit in på pengarna till företagshälsovården.
– När sjuktalen ökar skär regeringen ner på företagshälsovården vilket vi tycker är en märklig prioritering. Vi vet inte exakt vad som orsakar de ökade sjukskrivningstalen men i väntan på det tycker vi det är klokt att satsa lite extra på företagshälsovård och arbetsmiljö, sa hon.

Därtill vill S höja taken i både a-kassan och sjukförsäkringen, samt ta bort de fasta tidsgränserna i sjukförsäkringen. Dessutom vill de höja barnbidraget med en hundralapp i månaden.

Läs analys: En ljusblå budget med ambitioner