Finansminister Anders Borg. Bild: Flickr
Finansminister Anders Borg. Bild: Flickr

Påståenden som inte går ihop om tågsatsning. Regeringen ratar förslag som enligt Trafikverket ger snabbare tåg till högre lönsamhet.

Regeringen vill inte öka farten genom att bygga höghastighetsbanor när den aviserade Ostlänken byggs. Trots detta påstår finansminister Anders Borg (M) att sträckan Stockholm – Linköping ska ta blott 50 minuter. Något som är möjligt enbart med magnetttåg som går i 400 kilometer i timmen, en tågtyp som enbart finns vid Shanghais flygplats och som aldrig utretts i Sverige, skriver Svenska Dagbladet. Den tågtypen menar Borg är en typ av “science fiction-tåg” som det är “robust olönsamt” att bygga spår för.

Folkpartiledaren Jan Björklund talar om att tågen på Ostlänken ska gå i hastigheter kring 250 kilometer i timmen. En hastighet som skulle innebära att resan Stockholm – Linköping tar 75 minuter i stället för de 50 minuter som Borg för fram. Även Björklund menar att det är för dyrt – “inte ekonomiskt försvarbart” – att bygga höghastighetsbanor.

Både Borg och Björklund har dock fel, enligt Trafikverket, som har en rakt motsatt bild: Snabba tåg ger bäst lönsamhet.

I ett dokument som SvD tagit del av konstaterar Trafikverket att det ”förefaller rimligt att framtidssäkra med den högre standarden för att inte försvåra eller i praktiken omöjliggöra framtida val”.
– Vi har inte förordat någon särskilt lösning. Däremot har vi redovisat att tåg som går 320 kilometer i timmen ger bättre lönsamhet än andra studerade alternativ, säger Christer Löfving, utvecklingsstrateg vid Trafikverket, till SvD.