Bild: stock.xchng

Andel svenskar som riskerar fattigdom har ökat markant sedan borgerligt regeringsskifte. Kvinnors risk för fattigdom utmärker sig i SCB:s statistik.

Sedan de borgerliga partierna tillträdde makten har andelen i Sverige som riskerar fattigdom ökat markant. Det framkommer i SCB:s statistik för levnadsstandard i Europa. 2005 var det 9,5 procent som riskerade fattigdom. Siffror för 2010 visar att andelen har växt till drygt 13 procent.

Särskilt kvinnors risk för fattigdom har ökat sedan 2005. Då var det tio procent av kvinnorna som levde under risk för fattigdom. Den siffran har nu ökat till 14 procent. Bland männen har risk för fattigdom ökat med två procentenheter.

Tidigare har regeringens egna siffror visat att andelen som lever i relativ fattigdom stigit betydligt snabbare under det borgerliga maktinnehavet än under det socialdemokratiska. En viktig förklaring är jobbskatteavdraget, eftersom höginkomsttagare har tjänat mer på avdraget.

Relativt låg ekonomisk standard mäts utifrån medianinkomsten i samhället. Den som har 60 procent av den årliga medianinkomsten beräknas ha en låg ekonomisk standard. Det är samma begrepp som i EU används för att mäta risken för fattigdom.