Bild: Flickr/Katie.
Bild: Flickr/Katie.

Halveringen av rutavdraget hotar en hel bransch, varnar Svenskt Näringsliv. Men faktum är att det köps fler rut-tjänster än någonsin.

Vid årsskiftet sänktes maxbeloppet för rutavdrag från 50 000 till 25 000 kronor per person och år. En förändring som enligt Svenskt Näringsliv hotar en hel bransch.

– Vår farhåga är att vi nu kommer att få en utveckling som i Danmark, där marknaden i princip försvann efter att man började peta i regelverket, sa exempelvis Almegas näringspolitiske chef Ulf Lindberg till tidningen Kollega förra året.

Men marknaden har inte försvunnit – tvärtom. Hittills i år har svenskar köpt rut-tjänster för 4,4 miljarder kronor – 100 miljoner kronor mer jämfört med samma period 2015, enligt Skatteverkets siffror.

belopp2

Dessutom köps det fler rut-tjänster än någonsin tidigare. I snitt gör närmare 200 000 personer rutavdrag varje månad – en ökning med 50 procent jämfört med 2011.

antalkop2

Att branschen inte försvunnit efter halveringen av rut-avdraget har sin förklaring. Det var nämligen en försvinnande liten del, drygt 12 000 personer, som köpte rut-tjänster för över 25 000 kronor år 2015. Det vill säga knappt 2 procent av det totala antalet köpare.

* Från och med 1 augusti 2016 utökades antalet tjänster för rutavdraget till att även gälla trädgårdstjänster, flyttjänster och enklare it-tjänster.