Bild: Tattooed JJ / Flickr

Kritiken mot reglerna för arbetskraftsinvandring är svidande i ny LO-rapport. ”Det är naiva och opålästa politiker som har röstat igenom det här”, säger LO-utredaren Thord Ingesson.

– Det är ett under att den här reformen har överlevt så länge som den har gjort. Det var problem från dag ett. Hade det inte varit för Migrationsverket hade det varit en fullständig kollaps.

Kritiken är besk som LO:s migrationspolitiska utredare, Thord Ingesson, riktar mot de regler för arbetskraftsinvandring som infördes i december 2008. På onsdagen presenterar han rapporten ”Fusk och utnyttjande – Om avregleringen av arbetskraftsinvandringen”.

Rapporten är en grundlig genomgång av de senaste årens arbetskraftsinvandring. Men rapporten nagelfar även de argument och löften som gavs innan lagstiftningen röstades igenom [se separat artikel].

Ett påstående som förekommit i debatten och som LO är särskilt kritiskt mot är det att det inte skulle ha förekommit någon arbetskraftsinvandring innan de nya reglerna infördes. Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Maria Ferm menade så sent som i februari i en debattartikel att de som tidigare kommit till Sverige för att arbeta var i ”en än mer utsatt situation, papperslösa, då de arbetade utan tillstånd helt utanför den ordinarie arbetsmarknaden”.

Påståendet har hörts i olika former ända sedan debatten om arbetskraftsinvandring intensifierade under det tidiga 2000-talet.

Enligt Thord Ingesson är det en direkt felaktig syn som starkt har bidragit till det utnyttjande av arbetskraft som blivit ett allt vanligare inslag i medierapporteringen:
– De som försvarar reglerna för arbetskraftsinvandring kan erkänna att det finns sådant som inte fungerar särskilt bra – men de anser fortfarande att reformen i sin helhet är väl fungerande. Vad de gör då är att de ser till alla arbetstillstånd som har beviljats, inte till de grupper som har tillkommit efter att de nya reglerna infördes.

Om man tittar på hur arbetskraftsinvandringen såg ut 2012 kan den delas in i tre grupper. En tredjedel utgörs av bärplockare, en tredjedel av kvalificerad arbetskraft i bristyrken och en tredjedel består av arbetskraftsinvandring i LO-yrken. De två förstnämnda grupperna kom till Sverige som arbetskraftsinvandrare även innan de nya reglerna infördes.

Arbetskraftsinvandring i LO-yrken är däremot ny. Att reformen slopade den arbetsmarknadsprövning som tidigare skedde innebar att arbetstillstånd nu började godkännas inom områden där det råder arbetslöshet.
– När man utvärderar reformen så borde man inte titta på samtliga av de tillstånd som har blivit beviljade. Det är i LO-yrkena som de nya tillstånden har dykt upp och det är här vi hittar problemen, säger Thord Ingesson.

– I fyrtio år hade vi en princip som byggde på en arbetsmarknadsprövning. I fyra år har vi inte haft det. Det är inte en slump att vi under de senaste fyra åren har haft ett antal rapporter om missbruk och utnyttjande, liksom att försäljningen av arbetstillstånd har ökat lavinartat.

– Det är naiva och opålästa politiker som har röstat igenom det här. Om man bara hade låtit några experter titta på vad det skulle innebära att avskaffa arbetsmarknadsprövningen – och om vi hade haft politiker som varit mer inlästa på verkligheten – hade man rimligtvis kommit fram till ett annat beslut.

I januari 2012 ingrepp också Migrationsverket mot fusket. Nya regler infördes vid ansökningar om arbetstillstånd till LO-yrken, nystartade företag och bemanningsföretag. Sedan dess har antalet avslag ökat markant. Men det är inte alliansen och Miljöpartiet som gemensamt har ställt högre krav för att skärpa kontrollen.
– De skärpta regler som Migrationsverket har infört är jättebra. Problemet är att reglerna hänger löst därför att Migrationsverket inte har något tydligt uppdrag att syssla med det här – det finns också en ständigt överhängande risk att man kommer tvingas sluta med den hårdare granskningen.

Den hårdare kontrollen från Migrationsverkets sida har dock en baksida för dem som arbetskraftsinvandrat och som plötsligt befinner sig i en utsatt situation. Något som från LO:s sida möts med krav på att erbjudandet om jobb i Sverige ska göras bindande:
– Det är viktigt att komma ihåg två saker. Det ena är att det är jättesvårt att att komma med kontroller i efterhand. Du kan hitta arbetsgivare som fuskar, men du kan inte hjälpa arbetstagare som har råkat illa ut.

– Det andra är att oavsett vad som händer – dåliga arbetsvillkor, om arbetsgivaren går i konkurs eller om man blir sjuk – så är det arbetstagaren som blir drabbad när arbetstillståndet upphör. Arbetskraftsinvandrare måste mötas med en större trygghet.

LO föreslår därför också att myndighetsprövning av arbetstillstånden återinförs. De som söker arbetstillstånd i Sverige ska prövas mot en lista över bristyrken. LO menar även att de som får erbjudande om en tillsvidareanställning i Sverige samtidigt också ska få permanent uppehållstillstånd:
– På det sättet kan man rensa bort så gott som alla oseriösa arbetsgivare. Det händer i princip inte att liknande problem uppstår på tjänstemannasidan.

Det är en hård kritik som framförs mot ansvariga politiker i den här rapporten och som i fallet med i vilken mån arbetskraftsinvandring förekom innan den nya lagstiftningen kom på plats finns flera felaktiga påståenden. Skulle du säga att ansvarigt statsråd känner till hur det egentligen ser ut?
– Tobias Billström har medvetet vilselett i den här frågan. Han säger exempelvis ofta att reformen var nödvändig för att säkra pensionerna, med det har han inget stöd för i forskarvärlden. Han pratar också gärna om att de som kräver förbättringar i regelverket egentligen är ute efter att stänga gränsen helt och hållet. Så jag antar att han medvetet fortsätter att sprida bilden av att det var han som införde arbetskraftsinvandringen till Sverige.