Jimmie Åkesson (SD), Anna Lundberg. Foto: Wikimedia/Asylkommissionen.

Nyhet Sverigedemokraterna vill att hela familjers uppehållstillstånd ska återkallas om en person begått allvarliga brott. Men ett sådant förslag kan enligt EU:s rättsstadgar vara omöjligt att genomföra.

I går, bara några dagar efter påskhelgens kravaller, presenterade Sverigedemokraterna ett 30-punktsprogram ”för att möta angreppen mot Sverige”. Det handlar bland annat om att ge polisen möjlighet att använda tårgas, gummikulor och vattenkanoner vid våldsamma upplopp. Och att militären i högre grad ska understödja polisen.

Men några av förslagen i programmet väckte särskilt stor uppmärksamhet. Sverigedemokraterna föreslår att sociala rättigheter, som ekonomiska bidrag, ska dras in för familjer ”vars barn begår brott”. De vill också att det ska bli möjligt att återkalla hela familjers uppehållstillstånd om en person begår ”tillräckligt allvarlig brottslighet”.

Anna Lundberg är professor i välfärdsrätt och rättssociologi, vid Lunds universitet, samt forskningsledare för Asylkommissionen. En verksamhet som bedriver forskning av grundläggande rättsprinciper för personer som sökt skydd i Sverige. Hon menar att förslaget om att dra in uppehållstillstånd för familjer är populistiskt.

– Det här är ett utspel som Sverigedemokraterna kommer med därför att det finns en krissituation där de ser en möjlighet att pusha för en ännu mer restriktiv politik, säger hon.

Anna Lundberg konstaterar dessutom att kollektiva utvisningar strider mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Under artikel fyra i det fjärde tilläggsprotokollet står det att ”kollektiv utvisning av utlänningar är förbjuden”.

Det finns också praxis från Europadomstolen som är väldigt tydlig med att man inte kan utvisa utlänningar som grupp. En rimlig och objektiv bedömning av varje enskild persons ärende måste göras, konstaterar Anna Lundberg.

– Europakonventionen är svensk lag och kollektiva utvisningar är absolut förbjudet. Det här är ingen vägledande FN-deklaration utan ett tungt juridiskt dokument. Därför ska naturligtvis en sådan fråga inte utredas när man från början vet att det här strider mot de förpliktelser som Sverige har åtagit sig att följa.

Anna Lundberg tror att partiet känner till att detta egentligen är någonting som inte går att genomföra.

– Men precis som andra populistiska partier i andra länder tar man tillfällen när de kommer för att droppa förslag som inte är i enlighet med demokratiska rättsstatliga principer, säger hon.

Hon tillägger också att eftersom vi inte har kollektiv bestraffning i Sverige är hon helt övertygad om att det allmänna rättsmedvetandet inte heller ligger i linje med ett sådant förslag.

Ett annat kontroversiellt förslag är att göra det möjligt att utvisa personer med en ”asocial livsstil”. Personer som ”uppvisar brister i sina förpliktelser gentemot det svenska samhället”.

– Vi lever i en demokrati och strävar efter att människor ska kunna leva ett sådant fritt liv som möjligt. Det bör finnas ett stort utrymme för att både tycka och leva som man själv vill när det inte skadar någon annan människa, säger Anna Lundberg.

Hon poängterar att samtidigt som Jimmie Åkesson försvarar Rasmus Paludans koranbränningar i termer av en yttrandefrihetsfråga vill han inskränka yttrandefriheten. Och att det finns en väldig inkonsekvens i att viss yttrandefrihet ska vara okej.

– Vem ska bedöma när man blir asocial genom sin yttrandefrihet? Det blir lite befängt. Tankarna går till när man internerade vad som då betraktades som hysteriska kvinnor på mentalsjukhus, säger Anna Lundberg.