Stärkt uppföljning av verksamheten samt krav på ökad insyn för medborgarna i de kommunala verksamheter som läggs ut på privata utförare. Det är några av de föreslag som ingår i utredningen om en ny kommunallag.

I dag överlämnas utredningen kring en ny kommunallag över sitt betänkande ”Privata utförare – kontroll och insyn” till kommunminister Peter Norman (M).

I en debattartikel i DN (28/6) skriver utredaren Johan Höök att betänkandet kommer innehålla förslag på att allmänheten ska få mer insyn i de privata företag som verkar inom kommunala verksamheter. Höök konstaterar att “frågan om insyn i de privata utförarnas verksamhet och ekonomi har varit en stor debattfråga de senaste åren”. Utredningen slår dock fast att det inte är möjligt att kräva att alla privata verksamheter som utför tjänster åt kommunerna ska omfattas av offentlighetsprincipen. I stället ska krav på öppenhet ställas i de avtal som tecknas.

Vidare ska det enligt utredningen bli lättare för brukarna av kommunal service att göra informerade val. Därför föreslås att kommuner och landsting ska vara skyldiga att ge information om samtliga verksamheter i kommunen, såväl kommunala som privata.

Utredningen innehåller också förslag på att det ska bli obligatoriskt med politiskt antagna mål och riktlinjer för kommunala verksamheter som drivs av privata utförare. Dessa ska omprövas varje mandatperiod.

”I en situation när allt mer kommunal verksamhet bedrivs av privata utförare behövs tydligare och bättre regler om kommunal insyn och kontroll”, skriver utredaren Johan Höök i artikeln.