FOTO: Sussane Nilsson/ flickr

flygförbud Stockholms miljöborgarråd Katarina Luhr (MP) vill förbjuda inrikes tjänsteresor med flyg. Ett nationellt förbud vore orimligt, anser Niklas Nordström, (S), kommunalråd i Luleå och får medhåll från andra kommuner.

Drygt var tredje tjänsteresa med flyg förra året gick inom Sverige och de vanligaste resmålen var Malmö och Göteborg med utresa från Stockholm. Nu ska Katrina Luhr (MP),  med hjälp av en ny strikt flygpolicyfå Stockholms tjänstemän att välja bort flyget, berättar hon i Dagens Nyheter.

– Jag vill förbjuda inrikes tjänsteresor med flyg. Vi har ett mål att vara fossilfria 2030, då kan vi inte hålla på att flyga inom Sverige, säger hon till DN.

 Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå samt ordförande i intresseföreningen Svenskt Flyg, menar att ett liknande initiativ i hans kommun hade varit orimligt.

– Att vi som arbetsgivare skulle tvinga anställda att ta tåg en sträcka som innebär en extra övernattning, det bli inte rimligt i arbetsgivaransvar. Jag har svårt att se att anställda skulle acceptera det.

– Vi uppmuntrar till tåg och buss när det gäller mellanlånga resor, men om man inte skulle få ta sig ner till huvudstaden; det är inte ens fråga med tanke på vårt geografiska läge. Man måste kunna flyga för att kunna fungera på ett bra sätt i jobbet, säger han till Dagens Arena.

Meit Fohlin (S), regionråd på Gotland, befinner sig på ett möte i Stockholm när Dagens Arena når henne. Hon har tagit sig dit med flyg. Alternativen är få, säger Fohlin, som istället vill se mindre krav på att befinna sig på plats.

– Vårt sätt att delta innebär oftast resa med flyg. Vi påtalar dock ofta att vi vill se fler möjligheter att delta vi länk. Det är påtagligt att det i vår storstadsregion alltid utgås från att vi ska delta fysiskt, säger hon.

Kommunalråd Andreas Schönström (S), säger att ett flygförbud i dagsläget inte är aktuellt för Malmö. Däremot arbetar kommunen aktivt för att minska klimatbelastning i samband med tjänstresor.

– De flesta statliga myndigheter, departementet och rikstäckande organisationer har sina huvudkontor i Stockholm, så det är en lätt åsikt att ha om man befinner sig där. Vi befinner oss 60 mil ifrån Stockholm.

Schönström efterlyser istället bättre inrikes kommunikationer.

– Riktiga höghastighetståg mellan Malmö och Stockholm hade gjort att vi kommit ner på en restid på två och en halv timma. Flyget skulle bli helt utkonkurrerat, vi jobbar aktivt för att detta ska komma till stånd.

I Göteborgs kommun finns redan en resepolicy, där är flygresor under 50 mil förbjudna. När en tjänsteman ändå flyger sker en klimatkompensation.

– Man får betala till klimatinsatser lokalt, det kan vara en elcykelpark, eller cykelbanor för att underlätta miljövänligt resande, säger Ulf Kamne (MP), kommunalråd med ansvar för miljöfrågor i Göteborg.

Ulf Kamne tycker att Stockholm stads initiativ är lovvärt, men att helt förbjuda inrikes flyg för tjänstemän bedömer han som mindre rimligt.

– Det är inte smartare att flyga 20 mil till Danmark, det viktigaste är att man inte flyger kortare sträckor. Själv har jag aldrig flugit nationellt, men vi ligger ju i en viss del av landet. Skulle jag haft möte i Luleå hade det kanske varit rimligt att ta flyget vid något tillfälle.

Stockholms kommun kommer nu att arbeta fram ett system för klimatkompensation, liknande det som finns i Göteborg. Pengarna ska gå till att subventionera tågresor eller användas till lokala klimatprojekt.