Jan Björklund. Bild: Politikerveckan

På måndagen presenterades Folkpartiets förslag till nytt partiprogram. I förslaget framfördes bland annat krav på avskaffad värnskatt och plattare inkomstskatt.

På måndagen presenterade Folkpartiet sitt förslag till nytt partiprogram. En vägledning om det nya programmets innehåll gavs tidigare under morgonen i en artikel på DN debatt. Där fokuserade man på punkterna jobben, skatterna, skolan, företagen, arbetslösheten, arbetsrätten och jämställdheten. Något som går igen även i själva idéprogrammet.

Men inte mycket är helt nytt i programmet. Förslagen i det nya förslaget till partiprogram har redan tidigare funnits med i Folkpartiets politik. Detta gäller bland annat partiets förslag på skattereformer, det vill säga förslag om slopad värnskatt och en plattare skatt. Något Jan Björklund pratade om redan i Ekots lördagsintervju i februari 2011.

Samma sak gällande arbetsmarknadsfrågorna. Avskaffandet av LAS har funnits med som förslag för Folkpartiets politik sedan 2011, då det lades fram som ett förslag under partiets landsmöte. Inte heller är förslagen om ett obligatorisk a-kassa och sänkta lägstalöner nya, de fanns med också i förra partiprogrammet från 2009.

På skolfronten saknas också större nyheter. Tydliga kunskapskrav och tidiga utvärderingar av elevernas kunskaper är partiprogramsförslagets springpunkter. Precis som tidigare.

Precis som Socialdemokraterna gjorde i sitt åtgärdsprogram för jämställdhet trycker Folkpartiet på nationalekonomiska argument för att motivera jämställdhetsarbetet, det vill säga att jämställdhet är bra för tillväxten.

I sitt förslag lyfter man fram vikten av att motverka tillkomsten av glastak på arbetsmarknad. Man ger även förslag på utökad jämställdhetsbonus, samt föreslår en tredje pappamånad om jämställdhetsbonusen inte får önskad effekt. Ytterligare en pappamånad är något Christer Nylander, som lett arbetet med det nya partiprogrammet, öppnade för tidigare i mars.

I förslaget till nytt partiprogram finns även krav på att det skall bli lättare att kunna ta sig till Sverige för att söka asyl. Förslaget lyfter också fram att vara papperslös inte är likställt med att vara rättslös, utan pekar på att papperslösa bör ha tillgång till skola och sjukvård.

Ett nytt partiprogram kommer att antas på Folkpartiets landsmöte i november. Här går att läsa programförslaget i sin helhet.