Bild: stock.xchng

3 000 kvinnor har nekats plats i jourhem. En orsak är att de kvinnor som redan bor på jourhemmen saknar bostad att återvända till då skyddsbehovet upphört. 

De senaste fyra åren har antalet kvinnor som gömmer sig hos någon av landets kvinnojourer ökat. Samtidigt tvingas jourerna säga nej till tusentals kvinnor på grund av platsbrist. Det rapporterar SVT om på fredagen.

En orsak är att kvinnor på skyddade bonden ofta inte har en bostad att återvända till efter det att skyddsbehovet upphört.
– Det beror bland annat på att de kvinnor som i dag bor på kvinnojourernas skyddade boenden inte har några lägenheter att flytta till efter att behovet med skydd har upphört. De blir kvar och det blir som en propp i systemet, det blir inget flöde för kvinnojourerna. Och det i sin tur gör att jourerna tvingas tacka nej till de som skulle behöva flytta in där istället, säger Åsa Witkowski vid Centrum för kvinnofrid på Uppsala universitet till SVT Nyheter.

Att ge skydd till utsatta kvinnor är en skyldighet som åligger kommunerna och nu efterlyser Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund, SKR, hårdare krav på kommunerna.
– Konsekvenserna för kommunerna kanske behöver bli hårdare. Jag tänker att det kanske borde dömas ut vite om man inte når upp till det som står i socialtjänstlagen, säger Lotta Sonemalm, förbundssekreterare på SKR till SVT Nyheter.

Under förra året gömde sig 3 090 kvinnor hos några av de ideella kvinnojourerna. Samtidigt tvingades man säga nej till 3 319 kvinnor under 2012, vilket är en dubblering jämfört med för fyra år sedan.