Foto: Industrifakta / Mickael Tannus

NYHET Fem miljarder kronor har gått ut som statligt stöd till kommunerna för att öka bostadsbyggandet. Riksrevisionens granskning visar att det inte går att se om bidraget har använts på rätt sätt.

Det statliga stödet till kommunerna för att öka bostadsbyggandet infördes 2016, 1,4 till 1,8 miljarder kronor har betalats ut fram till förra året. Nu visar Riksrevisionens granskning att bidraget varit ineffektivt, felaktigt utformat och att det inte går att säga om det faktiskt gått till att satsningar för fler bostäder.

– Regeringen utformade inte stödet så att det på ett tydligt sätt styrde mot ett ökat bostadsbyggande. Till exempel ställdes det inga krav på vad pengarna skulle användas till, säger Vanessa Liu, Riksrevisionens projektledare för granskningen, i ett pressmeddelande.

Det har lett till att få kommuner har använt stödet till åtgärder för bostadsbyggande.

– Pengarna har snarare setts som ett generellt bidrag till kommunkassan. I de fall pengarna faktiskt har använts till åtgärder för bostadsplanering går det inte att avgöra om åtgärderna skulle ha vidtagits även utan statligt stöd.

Att stödet inte fungerat som tänkt beror enligt granskningen bland annat på en bristande analys av vilka hinder mot bostadsbyggande som behövde åtgärdas och vilka resultat som förväntades. Riksdagen har redan beslutat att stödet skulle avvecklas under 2019, men Riksrevisionen pekar på att kommunerna fortfarande har en ansträngd storstadsmarknad och att ett bättre anpassat bidrag skulle kunna fungera bättre.

– Regeringens planering av stödet har varit otillräcklig. Att stödet är nästan omöjligt att följa upp innebär dessutom att det inte går att bedöma om pengarna har använts till bostadsbyggande. Därmed går det inte heller att rapportera resultatet av stödet så som riksdagens civilutskott har efterfrågat, säger riksrevisor Helena Lindberg i en kommentar till granskningen.