I spåren efter Caremaskandalen vill Miljöpartiet inrätta en ny statlig vårdinspektion. Men frågetecknen är många. Dagens Arena ringde upp partiets skattepolitiske talesperson Mats Pertoft.

Miljöpartiet vill att ”vårdbolag som misskött sig ska förbjudas dela ut vinster tills dess att bristerna har åtgärdats”, rapporterade Ekot under morgonen. I ett mycket kort pressmeddelande föreslår partiet bland annat en ”ny nationell myndighet”. Men vad betyder det i praktiken? Dagens Arena ringde upp Miljöpartiets skattepolitiske talesperson Mats Pertoft för att få klarhet.

Vad vill ni med förslaget?
– Den vanvård som vi ser har gått för långt. Vinstintresset har tagit över, vilket några bolags aktiviteter visar på. Vi måste ha en bättre inspektion – Socialstyrelsen klarar inte det här.

Hur är det tänkt att fungera i praktiken?
– Det vi föreslår är en nationell inspektion för vården, som kan garantera en viss nivå av kvalité. Vi har i dag valfrihet för kommuner och landsting, men inget som garanterar medborgarens rätt till kvalité. I första steget vill vi förbjuda vinstutdelning vid kvalitetsbrister.

Men alla vill väl att det ska vara kvalité. Är inte förslaget lite luddigt?
– Jag kan inte svara på exakt hur man ska definiera det, det är en svår fråga. Men jag tror att vi hamnat vid en punkt där alla är överens om att man behöver mer kontroll och en diskussion om en garanti för vårdtagare och anhöriga. Samt hitta metoder för att sätta dit fuskare. Vi vill få igång diskussionen.

Den här inspektionen, ska det vara en statlig myndighet? Hur fungerar det med tanke på det kommunala självbestämmandet?
– Jag tänker mig nog en statlig lösning, men det måste man titta på, jag vill inte helt låsa mig vid en specifik modell.

Men det kommunala självbestämmandet, vad händer om en kommun är nöjd, men inte inspektionsmyndigheten?
– Det skulle inte fungera annorlunda än det gör i dag inom skolan. Där finns det en statlig kontroll. Vårt förslag gäller även kommunala verksamheter. Just nu pratar alla om Carema, men stora brister har tidigare uppdagats även i kommunala verksamheter.

Var inte grundtanken med att lägga ut välfärd på entreprenad att det skulle bli bättre? Hur tänker du kring det när man nu plötsligt behöver kontrollmyndigheter?
– Det är klart att det finns problem, jag och Miljöpartiet tillhör inte de som tror att allt automatiskt blir bättre med privata aktörer. Men även kommunala aktörer har misskött sig. Just nu handlar diskussionen om privata bolag. Men problemet är att kommuner inte avsätter tillräckligt mycket pengar.

Är det inte kommuner som avsätter för lite pengar man ska jaga i så fall?
– Jo, på ett sätt. Men vi måste ju ha en respekt för det kommunala självstyret och svårigheten för kommunerna att kontrollera kvalité. Stora kommuner kan kanske göra det själva. Men om du tar en liten kommun, har de resurser att följa upp? Det är komplicerat. Då krävs ett stöd utifrån.