Temperaturen vid Arktis kommer att höjas med mellan 3 och 7 grader fram till år 2100, utöver den höjning på 2 grader som redan inträffat, enligt en ny rapport. Rapporten har sammanställts av omkring 200 forskare och utgör ett av underlagen till FN:s klimatpanels nästa stora rapport, som publiceras 2014.

Den kraftiga temperaturhöjningen kommer leda till kraftigt accelererade effekter, exempelvis att inlandsisen på Grönland smälter med större hastighet. Enligt rapporten kommer det att leda till en höjning av den globala vattennivån på mellan 0,9 meter och 1,6 meter. Det är dubbelt så mycket som tidigare förutspåtts av FN:s klimatpanel.