Bild: Andia Ghafouri/Näringsdepartementet

Pressen på centerledaren Annie Lööf blir allt större efter skriverierna om den fest som Lööf och hennes departement bokfört som seminarium i stället för internrepresentation, vilket har ifrågasatts från flera håll.

Dessutom har Leif Pagrotsky (S) KU-anmält regeringen för grundlagsbrott efter att de handlingar som Aftonbladet begärt ut inte lämnats ut ”genast”, vilket lagen påbjuder.

I en intervju med Aftonbladet medger Lööf att de senaste dagarna har varit tuffa och har skadat Centerpartiet. Hon säger också att hon ser mycket allvarligt på de felaktigheter som uppdagades förra veckan.

Samtidigt menar Lööf att det inte är hennes ansvar att julfesten bokfördes som seminarium i stället för internrepresentation.
– Det är en fråga som ni får ställa till mina medarbetare. De följer de riktlinjer som finns och den praxis som finns när man bokför middagar eller luncher, säger hon till Aftonbladet.

Historien började med att DN avslöjade att myndigheten Tillväxtverket lagt stora summor på internrepresentation, konferenser och seminarier. En personalfest på Grand Hotel i Stockholm kritiserades särskilt. Avslöjandet fick Annie Lööf att entlediga Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet.

På onsdagen kommer dock nya uppgifter om Tillväxtverket. Enligt Svenska Dagbladet satsar myndigheten 375 miljoner kronor på kvinnligt företagande under sju år – utan att över huvud taget utvärdera effekterna.

Bristen på utvärdering väntas nu leda till ny kritik mot regeringen, näringsdepartementet och Annie Lööf.
– Man satsar pengar och vill nå ut, men man har inte ens så pass koll att det går att följa upp om tjänsten haft något värde för mottagaren, säger Barbro Widerstedt, analytiker på Tillväxtanalys, till SvD.