“Det finns ingen anledning att lägga gemensamma motioner.”

De senaste två åren har samarbetet över partigränserna minskat betänkligt när det kommer till motionsskrivandet. I år samarbetas det rekordlite – till exempel har Socialdemokraterna för första gången på 13 år inte skrivit en enda flerpartimotion. Enligt statsvetaren Jonas Hinnfors beror det sannolikt på att Socialdemokraterna fortfarande “slickar såren” efter det rödgröna samarbetet.
– Det var en oerhört omskakande resa som partiet gjorde. Dels det interna uppror som ledde till att Vänsterpartiet kom med, dels att det faktiskt gick åt pipan i valet, säger Hinnfors till Riksdag och Departement.

Ända sedan de borgerliga slöt sig samman i alliansen har flerpartimotionerna över blockgränserna minskat betänkligt. 2003 skrevs över 60 blocköverskridande flerpartimotioner. Sedan valet 2010 har siffran legat närmare noll.
– De rödgröna och alliansen står relativt nära varandra i många frågor. Men man vill visa upp de olikheter som finns och sätta ner klackarna ordentligt, säger Hinnfors till Riksdag och Departement.

Socialdemokraternas gruppledare Mikael Damberg menar att det inte finns några skäl till samarbete med andra partier så länge det inte sker under mer organiserade former.
–  Vi har inget organiserat samarbete med något annat parti och därför finns det ingen anledning att lägga gemensamma motioner, säger Damberg till Riksdag och Departement.