Bild: Flickr/Xesc

Nyhet Etableringsstopp kan komma att införas för nya religiösa friskolor vid halvårsskiftet 2023. Men med hänsyn till EU-rätten finns det uppenbara svårigheter menar utredare Lars Arrhenius som i dag lämnar över sitt betänkande till utbildningsminister Anna Ekström. 

Socialdemokraterna gick 2018 till val på att förbjuda organiserade religiösa inslag i skolor under skoltid. Tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet avser regeringen nu gå ytterligare ett steg och lägga fram ett förslag om etableringsstopp för konventionella friskolor.

Frågan om religiösa friskolor har utretts sedan i juni i fjol och idag lämnar utredaren Lars Arrhenius sitt betänkande till ansvarig minister Anna Ekström.

Utbildningsminister Anna Ekström tar emot betänkandet av Lars Arrhenius rörande konfessionella friskolor.

 

Utredningen föreslår etableringsstopp, ett stopp för redan etablerade skolor att expandera, att byta ort eller att tas över av nya ägare, anmälningsskyldighet, fördjupad ägar- och ledningsprövning med ett demokratidirektiv, och fler ändringar i skollagen som ska förtydliga hur och när konfessionella inslag får förekomma i skolan.

Enligt Lars Arrhenius finns det flera risker med förslaget om etableringsstopp, till exempel Europakonventionen som säger att föräldrar har rätt att välja utbildning till sina barn som överensstämmer med familjens religiösa övertygelse. Förhindrandet av ny-etableringen av religiösa friskolor kolliderar också eventuellt med näringsfriheten, då konfessionella friskolor inte skulle kunna expandera verksamheten på samma sätt som andra friskolor.

– Det här har inte prövats tidigare i Europadomstolen, inriktningen på en skola. Så den slutliga bedömningen kommer behöva göras i Europadomstolen, säger utredaren Lars Arrhenius.

I dagsläget finns det omkring 70 skolor med konfessionell inriktning registrerade, men det faktiska antalet kan vara mycket större. Skolor har fram tills nu inte behövt anmäla en eventuell religiös inriktning. Det föreslår utredningen att det nu bli ändring på. De skolor som finns i dag skulle bli tvungna att registrera sig som konfessionella.

Utredningen föreslår också att en skrivning med koppling till lagen om ägarprövning kommer att införas, och hur skolan och dess ägare uppfyller demokratidelarna i skollagen.

Utredningens förslag är också att alla skolor, förskolor och fritidshem ska kunna förlägga firandet av avslutningar och uppmärksammandet av traditionella högtider till gudstjänstlokaler.