Thomas Selig

En majoritet av lärarna i Stockholms skolor anser att den nuvarande situationen är ohållbar. Det visar en enkätundersökning Socialdemokraterna i Stockholm har gjort.

Tiden till att utföra det pedagogiska arbetet har minskat. Likaså resurserna till eleverna. Det anser en majoritet av de lärare som svarat på en enkät Socialdemokraterna i Stockholm har skickat till lärarna i kommunens grund- och gymnasieskolor.
– Vi blev chockade över att missnöjet bland lärarna var så kompakt. Vi visste att det fanns missnöje och att utvecklingen gått åt fel håll, men inte att det är så många som säger att det här går inte längre, säger Roger Mogert, socialdemokratiskt oppositionsborgarråd i Stockholm.

Det är en tydlig bild som målas upp i enkäten. En majoritet av de svarande anser att resultatutvecklingen i skolan har gått åt helt fel håll och att läraryrkets attraktivitet utvecklats på ett felaktigt sätt under de senaste fem åren.

Roger Mogert anser att lösningen på problemet stavas mer resurser, mindre grupper och högre lön. Liksom en kraftigt minskad börda av pappersarbete på lärarna.
– Det kommer kräva mer resurser till Stockholms skolor. Det är den ofrånkomliga slutsatsen. Vi ser också att man måste rensa i läraruppdraget och faktiskt låta lärare vara lärare.

Hur ska ni få de resurserna?
– En del av frågan handlar om prioriteringar. I Stockholm har man prioriterat skattesänkningar i stället för att satsa pengar på skolan, där de hade kunnat göra en väldigt stor skillnad.

Roger Mogert efterlyser också riktade satsningar på nationell nivå.
– På nationell nivå behöver vi någon som jobbar strukturerat med skolan. Någon som styr resurserna dit de behövs mest och inte bara levererar en massa tyckande och popcorn.

1 611 lärare svarade på enkäten som skickades ut till 6 372 lärare i Stockholms kommunala grund- och gymnasieskolor. Det ger en svarsfrekvens på 25 procent.

Några nyckelresultat i diagramform:

 

 

 

Källa: Socialdemokraterna i Stockholm