Ellinor Grimmark och Linda Steen. Foto: ADF

samvetsfrihet Europadomstolen för mänskliga rättigheter avvisar de svenska barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steens fall om att kunna säga nej till att utföra abort. »En stor lättnad att domstolens beslut var så tydligt« säger Hans Linde RFSU. 

Nu kanske sista ordet är sagt i frågan om barnmorskors samvetsfrihet. Ellinor Grimmark och Linda Steens överklagande till Europadomstolen för mänskliga rättigheter avvisas i dag av domstolen.

– Ett viktigt och väldigt bra ställningstagande av Europadomstolen. Det sätter punkt för en mångårig internationell kampanj för möjligheten till vårdvägran i Sverige och därigenom inskränka den svenska aborträtten, säger Hans Linde förbundsordförande för RFSU.

Ellinor Grimmark och Linda Steen är båda barnmorskor som nekats anställning på grund av deras ovillighet att utföra aborter. Fallen har prövats var för sig i Jönköpings respektive Nyköpings tingsrätt, men fått avslag. Ellinor Grimmarks ärende prövades även i arbetsdomstolen under våren 2017, men även AD fann att barnmorskan inte diskriminerats på grund av sin tro när hon nekades anställning i regionen.

Ellinor Grimmark legitimerades som barnmorska 2014 och anmälde då direkt sin hemregion, Jönköping, till Diskrimineringsombudsmannen. Grimmark menade att hon diskriminerades på grund ut av sin kristna tro när hon inte fått jobb som barnmorska efter att hon sagt att hon inte tänkte medverka vid aborter, ge dagen efter-piller eller sätta in kopparspiral.

DO fann inte att regionen hade gjort något fel.

2018 gjorde de gemensam sak och överklagade till Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

Stötts av anti-abortlobbyn i USA

Både Ellinor Grimmark och Linda Steens ärenden har fått mycket uppmärksamhet inte minst för att deras kamp har stötts av den amerikanska anti-abortlobbyn i USA.

En av världens mäktigaste kristna lobbyorganisationer, Alliance Defending Freedom (ADF), stödjer de svenska barnmorskornas fall både juridiskt och ekonomiskt. Organisationen har en årlig budget på över 350 miljoner kronor och har hjälpt barnmorskorna att betala de rättegångskostnader de har dömts att stå för. Ellinor Grimmark dömdes ersätta Region Jönköping för deras rättegångskostnader på 606 000 kronor. Även Linda Steen blev dömd att betala rättegångskostnader på 1,2 miljoner kronor efter att hon stämt Region Sörmland.

Grimmarks och Steens juridiska ombud är knutna till ADF.

I ett pressmeddelande från ADF kommenterar organisationens biträdande direktör Robert Clarke beslutet.

»Vi är mycket besvikna över att domstolens beslut att inte ta upp fröken Grimmarks och fröken Steens fall. Ett positivt beslut från domstolen hade varit ett viktigt steg i att skydda rätten till samvetsfrihet«

Hans Linde från RFSU är desto nöjdare. Han tycker domstolens beslut var väntat.

– Jag misstänker att de här krafterna som stått bakom barnmorskornas klagan kommer hitta andra strategier för att inskränka kvinnors aborträtt men det här försöket har misslyckats. Domstolens beslut var väntat, men det har varit en långprocess och nu är det en stor lättnad att det är över och att domstolens beslut var så tydligt och enigt.