Bild: Dagens Arena

Ett hot om en faktura på 500 000 kronor fick funktionshindrade Caroline Hansson att böja sig för företaget VH assistans. Trots otrygghet och brutna löften vågade hon inte ta strid för sin rätt. Funktionshindrade har svårt att hävda sig mot assistansbolagen.

Det var tisdagen den 23 augusti och bara lite drygt en vecka innan VH assistans formellt skulle ta över som samordnare för funktionshindrade Caroline Hansson och hennes personliga assistenter. På VH assistans kontor i Stockholm hade de alla samlats till ett möte. För Caroline Hanssons del hoppades hon att detta möte skulle bli det sista.

Under sommaren hade Caroline Hanssons förtroende för VH assistans raserats. Löften hade brutits och Caroline upplevde att alla beslut togs över hennes huvud. Hon kände sig inte trygg med att lämna över ansvaret för 24 timmar om dygnet av sitt liv till ett företag hon inte längre litade på. Några dagar tidigare hade hon därför sagt upp sitt avtal med VH Assistans. I dag skulle hon även lämna in en skriftlig inlaga gällande avtalsbrott.
– Under hela sommaren hade vi haft stora samarbetsproblem. Mina önskemål, och mina assistenters önskemål, hade blivit åsidosatta. Kommunikationen från deras sida fungerade inte. Jag ville inte dra in mina assistenter i ett företag som varken kommunicerar med sin personal eller sätter rätt löner, säger Caroline Hansson.

Faktura på 500 000 kronor
Caroline Hansons uppsägning och hävdande av avtalsbrott skulle dock inte falla ut så som hon hoppades. I stället skulle VH assistans hota att fakturera henne på en halv miljon kronor för uteblivna intäkter. Och även om Caroline ansåg sig ha rätt, så skulle hon inte ensam våga ta strid i domstol mot företagets stab av jurister. Caroline Hansson skulle mot sin vilja tvingas in i företaget.

Men vi tar det från början. Caroline Hansson har ett medfött funktionshinder. Hon förflyttar sig med permobil och är beroende av personlig assistans dygnet runt för att klara sin vardag. Hon behöver hjälp med sin personliga omvårdnad, sondmatning, förflyttningar och praktiska saker som hör vardagen till.

I början av juni skrev Caroline Hansson under ett avtal med företaget VH assistans. Företaget säljer tjänster till personer som, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), har rätt till stöd från samhället för att ”leva som andra”. VH assistans erbjuder bland annat assistanssamordning. Det innebär att företaget tar hand om mycket av det praktiska kring kundens, eller brukarens som det ofta kallas, assistenter – schemaläggning, anställningsavtal och löner, med mera.

Anledningen till att Caroline Hansson valde VH assistans var att de gav ett intryck av att tänka annorlunda. “Erfarenhet, engagemang och vilja kan inte köpas för pengar, det är kunskap och känslor som kommer från hjärtat”, står det på hemsidan.
– Jag tänkte att eftersom Veronica Hedenmark, som grundat företaget, själv är funktionshindrad, skulle det vara spännande att testa en assistanssamordning där någon själv lever med ett funktionshinder och vet hur det är. När jag sen kom in i företaget märkte jag att det bara handlar om pengar, säger hon.

Avtalet ändrades inte
Samarbetet mellan Caroline Hansson och VH assistans körde ihop sig redan från början. När Caroline Hansson i juni skulle skicka in sin påskrivna kopia av kundavtalet, mejlade hon företaget om en formulering i avtalet. Hon ville inte att det skulle stå att hon var tvungen att ordna fram en vikarie om någon assistent blev sjuk. Caroline Hedenmark, VH assistans regionansvariga i Stockholm, mejlade tillbaka och lovade att formuleringen skulle strykas. Men när VH assistans skickar tillbaka ett påskrivet avtal hade ingen ändring gjorts.

Under sommaren växte även oron bland Caroline Hanssons assistenter, människor som står henne nära och som hon har mycket stort förtroende för. När sommaren närmade sig sitt slut var ännu inga nya anställningskontrakt påskrivna och förvirringen var stor kring vem som egentligen skulle få jobba kvar. Enligt Caroline Hansson visste varken hon eller assistenterna heller vilket schema som skulle gälla eller vilken lön de skulle få.

Caroline Hansson beskriver hur hon bollades mellan olika personer på VH assistans och hur de hela tiden kom nya besked om allt från anställningar till scheman och löner. Till slut kände Caroline Hansson att förtroendet var förbrukat.
– Jag som brukare känner mig inte trygg med att beslut fattas över mitt huvud och att jag inte har insyn i hur assistansen sköts, något jag alltid haft tidigare, säger hon.

“Faller på sin egen orimlighet”
Två dagar efter att Caroline Hansson lämnat in sin skrivelse om avtalsbrott den 25 augusti, kommer svaret från VH assistans vd Agnetha Wiklund-Helén. I mejlet hävdar Agnetha Wiklund-Helén att det är ”orimligt” att göra gällande avtalsbrott eftersom avtalsperioden skulle inledas först sex dagar senare, den 1 september. Detta trots att det själva avtalet redan var tecknat flera månader tidigare. Agnetha Wiklund-Helén skriver:

”Det faller på sin egen orimlighet att göra gällande avtalsbrott, då vi i dag inte är assistanssamordnare.”

I nästa stycke hänvisar dock Agnetha Wiklund-Helén till just det civilrättsliga avtalet. Och där släpper hon också bomben: Om Caroline Hansson skulle bryta avtalet skulle hon bli skyldig att betala VH assistans för samtliga uteblivna intäkter från assistansersättningen under den tre månader långa uppsägningstiden. För Caroline Hanssons del skulle det innebära nästan en halv miljon kronor – ”med 30 dagars betalning”.
– Då kände jag att, nu finns helvetet på jorden. Nu är jag fast i något som jag inte vill och som kommer skapa problem för mig och mina assistenter. Det är ju mitt liv det handlar om, min trygghet, min vardag, säger Caroline Hansson.

Kritik mot ersättningskravet
Caroline gick i svaromål, samt kontaktade Socialstyrelsen och en konsumentvägledare. Både Socialstyrelsen och konsumentvägledaren ställde sig mycket frågade till ersättningskravet.
– En halv miljon kronor är ju inte deras egentliga förlorade intäkt. De här pengarna ska ju gå till löner, utbildning och så vidare. Det de skulle tjäna in i administrativ avgift är 15 procent av 166 000, som är månadsbeloppet. Om jag har räknat rätt blir det 75 000 på tre månader. Det är ändå mindre än femtedel av den summan de begär, säger Caroline Hansson.

I samma mejl som ersättningskravet, påminner också vd Agnetha Wiklund-Helén om ett möte där Caroline Hanssons personliga assistenter ska komma och skriva under sina nya anställningsavtal. VH Assistans hade alltså inga fasta personalkostnader – vilket är en mycket stor del av deras kostnader – när ersättningskravet på Caroline Hansson ställdes.

Intressegruppen för assistansberättigade (IFA) fungerar ungefär som ett fackförbund för assistansberättigade. Anna Barsk-Holmbom är verksamhetsansvarig och hon ställer sig mycket tveksam till VH assistans höga ersättningskrav.
– Jag har aldrig hört talas om ett företag som kräver ersättning för alla timmar på det här sättet. Rimligt vore att begära tillbaka de faktiska kostnaderna. Men nu hade de ju inte ens tecknat anställningsavtal med assistenterna. Det låter helt felaktigt det här, säger hon.

Vågade inte ta strid mot företaget
Även om Caroline Hansson var övertygad om att hon skulle vinna en civilrättslig tvist, så vågade hon inte ta fajten mot VH assistans stab av jurister.
– VH är så mycket större än jag. De hade säkerligen tagit sig ur det. Hade jag förlorat hade jag aldrig kunnat betala rättegångskostnader och den summan de begär. Jag vågade inte ta den risken, säger Caroline Hansson.

I stället blev Caroline mot sin vilja tvungen att gå in i företaget under uppsägningstiden. Anna Barsk-Holmbom berättar att det här är ett bekymmer för assistansberättigade.
– Eftersom assistans ofta handlar om stora summor pengar så behövs trygghet och rättssäkerhet. Tanken är ju att samordnaren ska tillhandahålla stöd till brukaren. Men vad händer om det som är tänkt att hjälpa dig i stället vänds emot dig? Vem ska man då få hjälp av? Då är man ensam, säger Anna Barsk-Holmbom.

VH assistans ångrar ingenting
VH assistans vd Agnetha Wiklund-Helén säger sig inte alls känna igen sig i bilden som Caroline Hansson tecknar. Hon säger att hon inte kan kommentera det enskilda fallet, men att företaget generellt sett följer kundens önskemål vad gäller scheman. Hon säger också att företaget har kollektivavtal och följer arbetstidslagar.

Agnetha Wiklund-Helén tycker inte att företaget gjort något fel.
– Nej, jag tycker inte det. Uppsägningstiden för avtalet är tre månader och under den tiden så bedriver vi assistans. Det är det vi har åtagit oss i avtalet och vi fullföljer våra förpliktelser enligt avtalet, säger Agnetha Wiklund-Helén.

– När det gäller kvalitetssäkringen för hur assistansen är upplagd så har jag försäkrat mig om att det har skett på ett bra och kvalitetssäkert sätt, säger hon

Du ångrar ingenting i kontakten med Caroline Hansson?
– Nej, det tycker jag inte. Jag har personligen haft möten och jag tycker att det varit bra möten.

Men varför ändrades till exempel inte avtalstexten, trots att ni lovade att stryka en formulering i ett mejl till Caroline Hansson?
– Det är förmodligen omöjligt att ha någon förklaring till det. Där står väl ord emot ord i så fall. Om du vill diskutera själva avtalstexten så får du vända dig till våra jurister.

Men ord emot ord. Jag har ju mejlet här framför mig där ni lovar att ändra i avtalet. Har inte ni gjort ett fel här?
– Nej, jag tycker inte att några fel är begångna i det här.

Men varför ströks inte formuleringen?
– Det kan jag ju naturligtvis inte svara på.

Agnetha Wiklund-Helén vägrar också att svara på frågan varför hon i sitt mejl beskrev Caroline Hanssons hävdande av avtalsbrott som ”orimligt”. Alla frågor som rör avtalet hänvisar hon till företagets jurister.

Tycker du verkligen att det är rimligt att begära Caroline Hansson på hela hennes assistansersättning i tre månader om hon bryter avtalet. Varför inte bara kräva tillbaka de kostnader ni haft? Ni hade till exempel inte tecknat anställningsavtal vid det tillfället.
– Det här är ett ingånget avtal, vi avser hålla det. Ett avtal är till för båda parters trygghet. Det är inga konstigheter, säger Agnetha Wiklund-Helén.

VH assistans sköter i dag Caroline Hanssons personliga assistans. Caroline Hansson berättar att hon inte längre har någon direktkontakt med företaget.
– Jag känner en stor otrygghet och oro i min vardag. Jag kan inte längre leva mitt fria och självständiga liv som jag gjorde förut. Jag räknar dagarna och väntar på att det ska bli den 30 november då uppsägningstiden går ut. Då kan jag börja leva mitt liv som jag vill igen, säger hon.