Hade det varit riksdagsval i dag skulle de rödgröna partierna bilda en riksdagsmajoritet, visar dagens stora väljarundersökning av SCB. För allianspartierna är mätningen en kalldusch.

Sista dagarna i maj supervalåret 2014 kommer att skrivas in i Moderaternas historieböcker som den svarta veckan. Först var det valresultatet i EU-valet där de minskade med fem procentenheter och puttades ned till att bli tredje största parti. I dag är det Statistiska Centralbyråns stora partisympatiundersökning där Moderaterna backar mest av alla riksdagspartier. De ligger nu åtta procentenheter under valresultatet 2010. Det är ett dramatiskt tapp för ett ledande regeringsparti.

Dessutom hamnar Kristdemokraterna under riksdagsspärren.

Tillsammans får allianspartierna 36,8 procent (-2,9) mot de rödgrönas 51,3 procent (+1,7).

Fortfarande återstår ett drygt kvartal till valet. Men allt pekar mot att vi går mot ett regeringsskifte i höst. I maj 2010 hade alliansen över 44 procent. Redan då var de på uppgång och hämtade sedan igen det rödgröna försprånget till valet i september. Den här gången blir det betydligt tuffare. Förmodligen direkt omöjligt.

För Socialdemokraterna är trenden snarast den motsatta, även om de fortfarande ligger lågt historiskt sett. I dagens SCB-mätning når de nätt och jämt över det – förvisso lågt – satta målet på 35 procent. Men de plockar väljare från framför allt Moderaterna och Folkpartiet, vilket är avgörande om de ska kunna få till stånd ett regeringsskifte.

Tittar man på SCB:s nettoflöden från riksdagsvalet 2010 till maj 2014 tappar Moderaterna röster till Socialdemokraterna (2,6 procent) och Sverigedemokraterna (2,0) – och plockar inte hem nya väljare från något håll.

Socialdemokraterna hämtar hem väljare från samtliga allianspartier och Miljöpartiet, men förlorar en procentenhet till Vänsterpartiet och övriga partier (där Feministiskt Initaitiv utgör en majoritet).

Statistiska Centralbyråns undersökning är baserad på 4 758 telefonsamtal med ett riksomfattande slumpmässigt sannolikhetsurval från 18 år och uppåt. Mätningen betraktas som den viktigaste inför valet, men går givetvis inte att likställa vid ett valresultat. Mycket kan fortfarande hända, och marginalen för en rödgrön majoritet i riksdagen är liten.

I dag befinner sig Fredrik Reinfeldt på Island för ett Nordiskt statsministermöte. Men förmodligen är hans tankar på annat håll. Moderaterna är inne i sin djupaste kris sedan Bo Lundgrens katastrofval 2002. Inget går åt rätt håll för partiet och lite tyder på att vinden kommer att vända för dem. Det är helt enkelt svårt att retoriskt kollra bort att arbetslinjen blev en bidragslinje. Det är svårt att prata sig ur en skola i fritt fall en vård och omsorg i kris och att man har drivit på inkomstskillnaderna så att de ökar mest i OECD.

Mycket tyder på att den svarta veckan för Moderaterna resulterar i ett mörkt valår hela alliansen.