Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen vid måndagens seminarium.

JÄMSTÄLLDHET Konservativa och högerextrema krafter hotar flickors och kvinnors rättigheter världen över – och i Sverige. Nu krävs krafttag, anser jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Åsa Lindhagen (MP) målade upp en mörk bild av samtiden under sitt tal under biståndsorganet Sidas utvecklingskonferens på måndagen.

– Vi lever i tider där det blåser kallare vindar i Sverige och världen. Vindar som vill vända oss mot varandra och som är farliga för våra öppna demokratiska samhällen. Världen över hotas kvinnors och flickors rättigheter av konservativa och högerextrema krafter.

De två största hoten hon ser i dagens samhälle är klimatförändringarna och att de radikalnationalistiska och främlingsfientliga strömningarna växer. Även i Sverige syns ett ökat abortmotstånd, exemplifierade Åsa Lindhagen.

– De här krafterna går hand i hand med hat mot kvinnor, hbtq-personer, afrosvenskar, judar, muslimer, samer, romer… Det hänger ihop, detta hat. Det är en av våra största utmaningar.

Hon ser två utmaningar framför sig både i Sverige och övriga världen. Det första är flickors rättigheter och möjligheter.

– Att flickor ska ha samma möjligheter som pojkar är centralt, också ur ett barnperspektiv. Och vi vet att vi inte lever upp till det i dag. Vi vet att flickor är särskilt utsatta i världen, både på grund av sin ålder och på grund av att de är just flickor.

I det ser Åsa Lindhagen även stora utmaningar i Sverige, där flickors och kvinnors rättigheter måste stärkas ytterligare.

– Vi har utmaningar även i Sverige, med hedersrelaterat våld och förtryck, med sexuella övergrepp och trakasserier mot flickor. Och med psykisk ohälsa bland flickor.

Det andra området ministern vill ta upp som en utmaning är allas rätt till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

– Rättigheter som just nu är hotade. Vi ser att abortmotståndet vinner mark på olika håll i världen, att människor inte får ta del av sexualundervisning eller att tillgången till preventivmedel begränsas. Varje år gör 25 miljoner kvinnor abort på farliga och osäkra sätt. Tiotusentals av dem dör. Flickor och kvinnor men också pojkar och män runtom i världen utnyttjas i människohandel och prostitution.

Åsa Lindhagen tog även upp att tvåårsdagen av #metoo-uppropet väntade dagen efter Sida-konferensen, den 15 oktober. Hur tydligt hon tycker det blev med hur utbrett övergrepp och trakasserier är. Och hur viktigt hon tycker det är att skammen och skulden då lades där den hörde hemma – hos förövaren.

– Vi måste fortsätta kämpa för alla flickors och kvinnors rätt till sin egen kropp och sexualitet, för Sverige har en feministisk regering och då ingår det att ta den här kampen. Sverige har ett ansvar för att göra sin röst hörd.

Åsa Lindhagen betonade att hon i sitt uppdrag inom jämställdhet, för barnrättspolitiken och arbetet mot diskriminering och segregation har fem prioriteringar under mandatperioden:

1: Ta krafttag mot våld och förtryck.

2: Öka kvinnors ekonomiska makt.

3: Ta krafttag mot rasismen.

4: Stärka hbtq-personers situation.

5: Stärka barns rättigheter och uppväxtvillkor.

– Vi ser att det skiljer sig väldigt mycket fortfarande på livsinkomsterna för kvinnor och män, flera miljoner. Pengar är makt och makt ska fördelas jämställt. Det är viktigt med vilka konkreta resultat vi vill uppnå genom den förda politiken. Men i det här uppdraget tycker jag också att det är väldigt viktigt att jobba med opinionsbildningen, att stå upp för mänskliga rättigheter och demokratin.

– Vi lever i avgörande tider, mänskliga rättigheter är hotade och klimatförändringarna riskerar slå ut förutsättningarna för hela mänsklighetens existens. Så är det någon gång man ska engagera sig för en bättre värld så är det nu.