Foto Pixabay

Nyhet Män och kvinnors ekonomiska jämställdhet är en av de viktigaste jämställdhetsfrågorna säger ansvarig minister Åsa Lindhagen. I dag tar hon emot Kommissionen för jämställda livsinkomsters delbetänkande. 

Löneskillnaden mellan män och kvinnor uppgår till 9,9 procent enligt siffror från Medlingsinstitutet, en minskning från året innan med 0,8 procentenheter. Men på 25 år kvinnors inkomst i relation till mäns inte förändrats nämnvärt, och ligger fortfarande i genomsnitt på 77 procent. Det säger Lise Bergh, kommissionens ordförande, som idag lämnar över sitt delbetänkande till jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP).

– Det skiljer uppskattningsvis 3,2 miljoner kronor i livsinkomster mellan kvinnor och män, så kan vi inte ha det, säger ministern.

Hon framhåller att det inte kommer vara en åtgärd som råder bot på missförhållandet men säger att hon tror att fler individualiserade föräldradagar är ett viktigt verktyg.

– Vi ser direkt effekt av pappors uttag av föräldraförsäkring när fler månader reserveras. Jag är positiv till fler individualiserade föräldraförsäkringsdagar.

Åsa Lindhagen (MP) tar emot en delredovisning från Kommissionen för jämställda livsinkomster. Kommissionens ordförande Lise Bergh presenterar rapporten. Foto Ninni Andersson
Uppdrag sedan mars 2020

Kommissionen för jämställda livsinkomster har sedan i mars 2020 regeringens uppdrag att lämna förslag som syftar till att långsiktigt öka den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och män.

Delbetänkandet idag är en analys och kartläggning om hur offentliga stödåtgärder, i huvudsak statliga, fördelas mellan kvinnor och män och vad det får för konsekvenser för jämställdheten. Utöver det redovisas en översyn av hur myndigheter ger information och vägledning till kvinnor och män ur ett jämställdhetsperspektiv.

Kommissionen har tittat lite extra på sex myndigheter och Lise Bergh framhåller Försäkringskassans information till föräldrar som ett positivt exempel på hur jämställd information kan se ut. Myndigheten informerar om de ekonomiska konsekvenserna av att dela lika, hur pensionen påverkas och föräldrarna kan räkna på hur mycket pengar man får ut genom en generator på hemsidan.

Dock har Försäkringskassan en del att jobba med enligt Lise Bergh.

– Rörande föräldraförsäkringen är informationen bra, men på andra områden så som omvårdnadsbidraget finns inte den informationen.

Neutral och objektiv information

Hon tror att en anledning till bristerna rörande jämställd information är för att myndigheterna kan missuppfatta kravet på neutral och objektiv information gör att informationen inte får se olika ut för män och kvinnor.

– Men det finns alltså inget förbud mot att rikta information specifikt till kvinnor och män. Eventuellt kan regeringen behöva se över om myndigheternas uppdrag att informera och vägleda ur ett jämställdhetsperspektiv bör förtydligas.

Kommissionen för jämställda livsinkomster ska presentera sitt slutbetänkande i december 2021.