Foto: Finansdepartementet / Regeringskansliet, Arild V, Frankie Fouganthin / Wikimedia

Höstbudget Regeringen ger ett tillskott på 174 miljoner kronor till domstolarna, kriminalvården och Ekobrottsmyndigheten. 200 miljoner ska ge fler platser i kriminalvården.

– När vi har fler poliser fångar vi också fler bovar, det gör att trycket ökar på övriga delen av rättsväsendet. Därför kommer det i den här budgeten ökade resurser, säger finansminister Magdalena Andersson under den pågående presentationen av höstbudgeten.

Regeringen konstaterar att de ökade resurserna till polisen lett till ökat tryck på övriga rättskedjan, vilket som Dagens Arena berättat bland annat lett till ökade väntetider för att få en rättslig förhandling.

Läs mer: Han sa: »Nu kommer jag och dödar dig«

– Polisen får den största resursökningen i modern tid, säger Magdalena Andersson.

Totalt handlar det om cirka 700 miljoner kronor som tillförs Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen, Tullverket, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Sveriges domstolar, Kriminalvården och Statens institutionsstyrelse under 2020. Från 2022 ska satsningen uppgå till omkring 1,4 miljarder per år.

Budgetpropositionen för 2020 kan läsas i sin helhet här.