På grund av de hårda sjukreglerna har miljardbelopp till sjuka kommunanställda i stället försvunnit in i kommunernas ekonomi – och finansierat exempelvis nya fotbollsläktare.

När alliansregeringen skärpte sjukreglerna år 2008 var det allt fler sjuka som nekades sjukpenning. De fick inte heller några pengar från den kollektivavtalade sjukförsäkringen eftersom de reglerna kräver att man först beviljas sjukpenning.

Kollektivavtalsförsäkringen sköts av AFA Sjukförsäkring, ett försäkringsbolag som ägs av LO och Svenskt Näringsliv tillsammans. AFA fick då en massa pengar över vilket beslutades skulle betalas tillbaka till arbetsgivarna, det vill säga kommunerna.

Enligt en granskning av Kommunalarbetaren handlar det om miljardbelopp. Bara åren 2012 och 2013 betalade AFA tillbaka 15 miljarder kronor till kommunerna. Pengar som egentligen var tänkt att gå till sjuka kommunalarbetare.

Kommunalarbetaren har granskat vad kommunerna har gjort med pengarna. Enligt granskningen har endast tre procent av pengarna gått tillbaka till de kommunanställda i form av någon sorts personalsatsningar. Resten av pengarna har försvunnit in i kommunens övriga ekonomi och bekostat satsningar på till exempel nya sportarenor.

Granskningen visar också att många kommuners ekonomi räddades av de nya pengarna. År 2012 hade 49 procent av kommunerna gått back om det inte vore för AFA-pengarna. År 2013 var siffran 37 procent.