Migrationsfrågan har varit het i många EU-länder, och hetast var den bland svenskar på sociala medier. Bilder: Pixabay

SOCIALA MEDIER Migrationsfrågan ligger i topp bland svenskar på sociala medier, jämfört med övriga EU-länder. Men de olika perspektiven på frågan skiljer sig åt, visar en stor undersökning.

Under ett års tid (augusti 2017 – juli 2018) har över 45 miljoner inlägg på sociala medier inom EU sammanställts. I varje land har minst 10 000 inlägg analyserats.

Studien har tittat på hur många inlägg som berört migration, och på vilket sätt. Antalet inlägg som berörde migration under tiden för observationen var i Sverige drygt två miljoner. I förhållande till befolkningsmängden var det mest inom EU, följt av Storbritannien och Malta. Lägst antal per capita inom EU återfanns i Polen, enligt undersökningen.

Studien har även delat upp inläggen utifrån vilket perspektiv ämnet berörs. Fem olika grupperingar har därefter gjorts:

Säkerhet, reflektioner över migration som importör av terrorism. Detta perspektiv var vanligast i Ungern och Polen. Spanjorerna var minst inne på detta ämne.

Nationell identitet, tankar om migrationens påverkan på den egna kulturen. Frågan var oftast i fokus i Tyskland och Nederländerna. Spanien och Italien berörde den minst ofta.

Humanitärt, åsikter om flyktingars omständigheter. Här låg Spanien och Frankrike i topp. Minst närvarande var den i Tjeckien.

Ekonomi, hur påverkas landets ekonomi av migration. Danmark och Italien berörde denna sida oftast. I Kroatien berördes den nästan inte alls.

Demografi, migrationens effekt på åldersutmaningar i det egna samhället. Bulgarien och Litauen hade oftast detta perspektiv bland länderna i EU. Österrike och Frankrike berörde det minst ofta.

Inläggen har innehållit såväl negativa som positiva reaktioner, men Friedrich Ebert Stiftung som beställt granskningen har inte värderat inläggen i sig.

– Vi är säkra på att den som läser genom rapporten kommer få en bra bild av formen på migrationsdiskussionen, skriver stiftelsen i en kommentar.

Datan finns även nedbruten per land. I Sverige fördelades inläggen enligt följande (i procent):

Humanitärt: 50

Säkerhet: 26

Nationell identitet: 15

Ekonomi: 8

Demografi: 1