Foto: Webstjärnan/Flickr.
Foto: Webstjärnan/Flickr.

SKOLRESULTAT Skolinspektionens granskning av 26 skolor i Malmö skolor visar att hälften klarar sig helt utan kritik. Det är en kraftig förbättring sedan 2011 då skolorna fick ett stort underbetyg, skriver Sydsvenskan.

Det är under hösten som Skolinspektionen har genomfört en granskning av Malmös skolor för första gången sedan 2011. Vid den senaste inspektionen riktade dåvarande generaldirektören Ann-Marie Begler skrap kritik mot bland annat vad som kallades alarmerande kunskapsresultat.

Den nya granskningen visar att skolorna har lyft sig ordentligt, och förbättringen gäller särskilt skolor i utsatta områden. 13 av 26 granskade skolor undgår helt kritik från Skolinspektionen, skriver Sydsvenskan.

Trots den stora uppryckningen har betygen och behörigheten till gymnasiet inte blivit särskilt mycket bättre. Det förklaras med att skolor i utsatta områden ha fått ta emot många nyanlända elever, som ofta har svårt att bli behöriga till gymnasiet.

– Antalet nyanlända har ökat så mycket att resultatförbättringen döljs. Sex år i rad har vi förbättrat skolresultaten, och om man räknar bort de nyanlända hade vi största uppgången mellan 2015 och 2016, säger Anders Malmquist, grundskoledirektör i Malmö till tidningen.

Tio Malmöskolor fick kritik på en eller flera punkter, och det handlar ofta om bristande studiero och att elevhälsan inte arbetar förebyggande i tillräcklig utsträckning.