LO-krav på 2,8 procents löneökningar under avtalsrörelsen 2013. 

I avtalsrörelsen 2013 kommer LO-förbunden att ställa gemensamma lönekrav på 2,8 procent. Det meddelade LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson på måndagen.

– Det är vad vi tycker går i samklang med svensk ekonomi. Vi tycker att vi har slutföljt vårt ansvar. Nu är det upp till andra parter att visa att de vill fullfölja ansvaret, sa Karl-Petter Thorwaldsson under en presskonferens på eftermiddagen.

Alla som tjänar 25 000 kronor eller mer ska få minst 2,8 procent i löneökning. De som tjänar under 25 000 kronor i månaden ska som minst få 700 kronor i månaden i påslag.

– Alla som jobbar heltid ska kunna leva på sin lön. Det är viktigt att alla får en reallöneökning, sa Karl-Petter Thorwaldsson.

Anders Ferbe, ordförande för IF Metall, betonade vikten av att de med lägst löner får mer.
– Vi tar spjärn för de som har de allra lägsta lönerna, som i stor utsträckning är kvinnor. De krav vi ställer kommer gynna jämställdheten på svensk arbetsmarknad.

Samtidigt påpekade journalister på presskonferensen att modellen som LO går fram med gynnar de mansdominerade byggfacken mer än den gynnar kvinnodominerade Kommunal.
– Det här innebär ändå att byggfacken drar ifrån mindre än de skulle gjort med den gamla modellen, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström och fortsätter:
– Skillnaden mellan män och kvinnors löner kommer att minska stegvis. Lönemodellen är bara en parameter i det här spelet. Det allra viktigaste för vår del är att kvinnor får lov att jobba heltid och i mindre utsträckning utsätts för otrygga jobb. Där kommer Kommunal ställa specifika krav. Dessutom kräver vi alltid att regeringen gör sitt, till exempel genom att lagstifta om rätt till heltid.

Karl-Petter Thorwaldsson säger sig vara stolt över att LO-förbunden går fram eniga och med ett enhälligt avtalskrav som visar att LO är “mycket starka”. Han betonar också att man håller nere lönekraven för att man vill visa sig vara en ansvarsfull part. Samtidigt betonar han vikten av att regeringen satsar när varslen nu duggar tätt.
– Regeringen måste mildra varselvågen så mycket de bara kan.

LO menar också att Riksbanken bör göra sitt, till exempel genom att sänka räntan. Samtidigt var samtliga deltagare vid presskonferensen noga med att betona att de inte kan ställa krav från fackets sida på den självständiga Riksbanken.
– Vi kan inte och ska inte säga åt dem men kan önska att de skulle ha en mer aktiv penningpolitik, säger Karl-Petter Thorwaldsson.
– Kan Riksbanken medverka till att få ner den svenska kronkursen är det bra för den svenska exportindustrin. Det är väl så konkreta vi kan bli, säger Anders Ferbe.