Porträttbild på arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S).
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S). Bild: Kristian Pohl/Regeringskansliet

a-kassa Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) är oroad över de långa köerna till a-kassan, men det blir inga fler åtgärder i nuläget. Hennes bedömning är att det går åt rätt håll och att köerna kommer att minska.

Som Dagens Arena har skrivit om, är köerna fortfarande långa till flera a-kassor till följd av en ökad tillströmning under corona. Alfa-kassan är en av de som drababts hårdast, eftersom den tar hand om ansökningar från alla som saknar medlemskap i en a-kassa. Även Småföretagarnas, Handels och Hotell- och restauranganställdas a-kassor är under hård press.

– Jag ser allvarligt på situationen, för man ska inte behöva vänta flera månader på att få sin a-kassa. Man ska känna sig trygg med att blir man arbetslös så ska man kunna betala sina hyra. Sedan är det viktigt att se: vi är i den värsta krisen på svensk arbetsmarknad i modern tid och de allra flesta a-kassorna har fixat det här toppenbra, trots en enorm press, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S).

När det gäller de långa köerna pekar hon på att några enskilda a-kassor »sticker ut« och har gjort så under pandemin.

– Vi har gett IAF i uppdrag att särskilt analysera och utvärdera de här långa handläggningstiderna. Det är viktigt för att också kunna lära oss av situationen.

Vad är ditt råd till de som får vänta i flera månader på utbetalning och kanske inte har något sparkapital att ta av?

– Det är väldigt svårt för mig som statsråd att ge råd till enskilda individer. Det jag behöver fokusera på är att se till att a-kassorna kan klara sitt uppdrag. Vi har skjutit till 100 miljoner kronor till a-kassorna. Nu har man börjat anställa, och jag vet också att man utbildar och att man hjälps åt mellan a-kassorna. Det jag ser nu är ändå vissa positiva tecken på att genomströmningstiderna minskar, till exempel hos Handels och Hotell- och restauranganställdas a-kassor.

– Jag ser framför mig att vi kommer ha kortare handläggningstider under det här året – om vi inte får någon ytterligare allvarlig störning på arbetsmarknaden till följd av covid.

Borde man kunna få någon tillfällig ersättning om väntetiden på utbetalning blir väldigt lång?

– Det är möjligt att det skulle kunna vara förslag som kommer upp när man tittar på de lärdomar vi ska dra av situationen nu, och i rapporteringen av IAF:s uppdrag sådana förslag kommer upp. Det har hittills inte varit något som har övervägts.

Det saknas en lagstadgad maximal väntetid på a-kassa, men hur länge är det rimligt att man kan behöva vänta på utbetalning?

– Jag kan inte ge någon sådan tidsaspekt. Det är viktigt att komma ihåg att a-kassorna har ett ansvar att snabbt kunna skala upp sin organisation om arbetslösheten stiger.

Eva Nordmark påpekar att regeringen har planer på att reformera hela a-kassan, så den ska baseras på inkomst istället för arbetade timmar, i enlighet med en färdig utredning. Det förväntas göra handläggningen av ärenden mycket enklare, särskilt för personer som har flera olika arbetsgivare och kanske kombinerar anställning med frilansande. Dessutom har man nyss sjösatt ytterligare en översyn av a-kassan, inom ramen för det las-avtal som arbetsmarknadens parter har tecknat.

Men kan ni göra något mer åt situationen här och nu?

 – Just nu har jag inga nya besked att när det gäller a-kassan, Nu ligger ansvaret hos a-kassorna på att trycka tillbaka väntetiderna. Sen har vi löpande dialog med a-kassorna hela tiden, och jag utesluter inget just nu.

Alfa-kassan säger till Dagens Arena att de har fördubblat sin bemanning sedan pandemins start, och att de inte ser att de har något annat val än att ligga kvar på överbemanning när läget har lugnat sig. Det här för att kunna anpassa sig till en möjlig liknande tillstormning av ärenden som den man har upplevt under förra året. Hur ser Eva Nordmark på hur man ska kunna ligga på en lämplig bemanning och ändå kunna skala upp i tid, när det samtidigt tar lång tid att lära upp nya handläggare?

– Ansvaret ligger på a-kassorna att hitta sätt att hantera det här, hur man skalar upp och skalar ned verksamheten. Det är egentligen inte unikt för a-kassorna. Det är viktigt för Sveriges a-kassor att fundera över: hur ska vi hantera kommande situationer?