Fler studentbostäder och järnvägssatsningar i storstadsområdena. Det är en del av Socialdemokraternas skuggbudget, meddelade partiet på en presskonferens i dag.

I dag presenterade Socialdemokraterna en del av partiets kommande skuggbudget, en så kallad ”hörnsten” i partiets nya ekonomiska politik: Urban tillväxt.

Under perioden 2012-2015 vill Socialdemokraterna satsa närmare 18 miljarder på storstadstillväxt.

Konkret handlar det om bland annat 2 miljarder till nya studentbostäder, statliga lånegarantier som ska möjliggöra upprustning av miljonprogramsområden, samt 11,5 miljarder till järnvägssatsningar för att motverka flaskhalsar i storstäder.
– Bristerna i järnvägssystemet hämmar storstadsregionernas tillväxtmöjligheter. Det får negativa konsekvenser på både arbets- och bostadsmarknaden när arbetspendlingen inte fungerar. Vi avsätter därför resurser för projektering av strategiskt viktiga järnvägssatsningar i storstadsregionerna, säger Anders Ygeman, socialdemokratisk ordförande i trafikutskottet i ett pressmeddelande.

För att finansiera satsningarna vill Socialdemokraterna bland annat införa en ny vägavgift för tunga lastbilar som trafikerar svenska vägar. Vad gäller intäktssidan i Socialdemokraternas skuggbudget som helhet, är allt ännu inte helt klart.

Sedan tidigare är det känt att regeringens sänkning av restaurangmoms inte kommer att finnas med, men inga besked gavs i dag kring eventuella höjningar eller sänkningar av skatter.

Socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Tommy Waidelich säger till Ekot att han inte kan ge en exakt siffra på hur många jobb som skapas om politiken genomförs. Waidelich menar dock att det ”är otvetydigt så att när det gäller infrastruktur så ser man att det finns sysselsättningseffekter.”