Den regel i FRA-lagen som ska bidra till att öka enskildas insyn går i praktiken inte att använda. Det konstaterar Signalspaningskommittén som har utvärderat den omstridda lagen.

Hösten 2008 enades regeringspartierna om en rad ändringar i FRA-lagen. Bland annat skulle enskilda personer i vissa fall underrättas om de blivit föremål för signalspaning. Men i praktiken fungerar inte regeln, eftersom det rör sig om känslig information där det råder omfattande sekretess. Det finns därför ingen möjlighet för FRA att lämna ut information till enskilda personer. Vid utgången av 2010 hade inte heller en enda person underrättats.