Svenskt Näringsliv

Uppsägningstvistutredningen sågas från alla håll – men av helt olika skäl.

De tre stora fackliga organisationerna LO, TCO och Saco skriver på fredagen en debattartikel på SvD Brännpunkt om farorna med den nya uppsägningstvistutredning som nu presenteras. Enligt ordförandena Karl-Petter Thorwaldsson, Eva Nordmark och Göran Arrius kommer resultatet av utredningens förslag bli stora förändringar i las (lagen om anställningsskydd) och leda till “försämrat anställningsskydd, fler uppsägningar och fler tvister som går till domstol”.

Fackorganisationerna påpekar att det är förhållandevis lätt att göra sig av med personal redan i dag och att arbetsgivaren med provanställningar och visstidsanställningar har fullt tillräckliga möjligheter att säkerställa att de anställer rätt personer. Man kräver också, utifrån de besked man tidigare fått från regeringen, att utredningens förslag ignoreras och inte genomförs.

TCO, Saco och LO är dock inte de enda som är missnöjda. Även arbetsgivareorganisationen Svenskt Näringsliv tycker att utredningens förslag är dåliga. Men inte för att de river sönder las utan för att de inte gör det tillräckligt mycket.
–   Förslaget kommer bara få marginella effekter och kommer inte påverka företagens vilja att anställa, säger Nicklas Beckman, som jobbar med arbetsrättsfrågor för Svensk Näringsliv, och konstaterar att utredningsförslagen är för tama.
– Riskerna med att avsluta en anställning är så stora att de helt klart är en avhållande faktor. De minskar företagens vilja och möjligheter att anställa. Små företag har över huvud taget ingen möjlighet att betala de skadestånd och lönekostnader man kan få under en tvist om en uppsägning.

Om förslagen gör så liten skillnad för företagen med ändå är så totalt oacceptabla för LO, TCO och Saco – är det ändå viktigt att gå vidare med förslagen?
– 
Vi tycker det är väldigt angeläget att man genomför mer långtgående åtgärder. Förlorarna på det nuvarande systemet är företagen som tar väldigt stora risker och det tar man förstås med i kalkylen vid ett anställningsbeslut. Även de arbetslösa är förlorare eftersom de får fortsatt svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Fredrik Reinfeldt menar att problemet är mindre än det beskrivs som?
– Det är få ärenden som går till dom för att företagen tvingas till förlikning. Företagen har inte råd med den här långa tvistetiden utan tvingas göra en förlikning i förväg. Utredningen konstaterar att det bara är några få procent av de totala uppsägningsfallen som går till domstol

Hur ser ni på att bara småpartierna i alliansen vill ändra las?
– Las är en lag som måste förändras. Tillsättandet av utredningen visar att regeringen ser behov av att förändra las regler om uppsägningstvister.