Dagens Arena frågade rödgröna företrädare vilka frågor som kommer att vara viktigast i höstens utskottsarbete. 

På tisdagen öppnar riksdagen och statsminister Fredrik Reinfeldt (M) läser upp sin regeringsförklaring. Sedan drar riksdagslunken i gång och med den det viktiga utskottsarbetet. Dagens Arena frågade ledamöter i den rödgröna oppositionen vilka frågor som kommer att vara viktigast i respektive utskott under hösten.

Ylva Johansson (S), arbetsmarknadsutskottet:
– Det stora frågan är arbetslösheten. Den är helt överskuggande. Framför allt ungdomsarbetslösheten och fas 3. Arbetslösheten har förvärrats. Det kommer också en proposition om reglering av bemanningsbranschen.
– Det finns frågor där regeringen är splittrad, till exempel när det gäller a-kassan. Men det är svårt att bedöma om det kommer röra på sig eftersom det handlar om hur det ser ut mellan regeringspartierna.

Marianne Berg (V), civilutskottet:
– Den viktigaste frågan är bostadsfrågan. Det är framför allt hyresrätter och studentbostäder som vi trycker på. Ungdomar bor hemma i dag för att de inte har råd, de kommer inte ut på bostadsmarknaden, det är det största för civilutskottet.

– Arbete, försäkringar och bostäder är Vänsterpartiets viktigaste frågor så bostadspolitiken blir alltid viktig. Det enda som kommit är att det ska bli lättare att hyra ut i andra hand, annars kommer det ingenting från Attefall. Något på bordet om den utredning som skulle ha kommit för att utreda hyresrättens ställning har vi inte fått.

Ulla Andersson (V), finansutskottet:
– Förutom budgeten är det fortsättningsvis euro- och finanskrisen och regleringar av finanssektorn som kommer vara stora frågor. Den kommunala skatteutjämningen är en annan viktig fråga som borde finnas med i höstbudgeten. Det finns ett riksdagsbeslut på att de ska återkomma i höst med ett förslag.

 

Peter Rådberg (MP), försvarsutskottet:
– Jas-frågan kommer att leva vidare, även om regeringen fattar det formella beslutet. Det är stora pengar som plöjs in i Jas-affären, så det kommer att påverka försvarsmakten totalt sett.
– Kärnkraften ligger på vårt bord. Vi har fått höra att Japan också bestämmer sig för att ta bort kärnkraften, vilket även Tyskland har gjort. Ur säkerhetssynpunkt kan det bli en viktig fråga.

Maria Ferm (MP), justitieutskottet:
– En av de stora frågorna är att polisorganisationerna fungerar så dåligt som de gör. Trots att regeringen har anställt 4 000 nya poliser klarar de inte upp de brott som begås. Det ett jättestort misslyckande. Man behöver effektivisera polisorganisationen men också resonera kring hur vi kan få ner brottsligheten på längre sikt.

– Vi kommer efter sommaren behandla ett betänkande om ett yrkande om att inrätta ett oberoende resningsinstitut för brottmål. Att man precis som Norge har i dag har ett oberoende institut för att kunna ansöka om resning. Det är aktuellt inte minst med tanke på Thomas Quick.

Helene Pettersson (S), konstitutionsutskottet:
– Vi räknar med att sätta igång med granskningen av vapenaffären i Saudiarabien. Vi fick bakgrundsmaterial under sommaren. Behandlingen påverkas av rättsprocessen. Hösten tillbringar vi annars mestadels med en administrativ granskning, för att hålla koll på hur regeringskansliet fungerar som administratör.


Lars Ohly (V), kulturutskottet:

– En av de allra viktigaste frågorna är scenkonstpensionerna. Ett enigt utskott har i våras beslutat att regeringen ska återkomma med en lösning i år. Problemet är att  många som arbetar som dansare, skådespelare och inom andra scenkonster saknar fast anställning och får väldigt låga pensioner eftersom de under långa perioder inte har någon anställning. Det finns en utredning och ett utredningsförslag som har en lösning, men det ligger kvar ända från den socialdemokratiska regeringens tid. Kommer inte regeringen med något här under 2012 sviker de även sina egna partier i riksdagen. Det är ett helt enigt utskott och hela riksdagen står bakom betänkandet.

Matilda Ernkrans (S), miljö- och jordbruksutskottet:
–  För oss socialdemokrater i utskottet kommer den stora frågan, precis som för vårt parti i helhet, att vara jobbfrågan. Vi måste jaga på regeringen att få fram nya jobb, och för oss i miljö- och jordbruksutskottet handlar det om att se hur det gröna kan vara en framtidsinriktad kraft för att skapa jobb.

Regeringen har på det här området inte lagt fram några direkt framåtsyftande propositioner. Det har i princip bara varit detaljförändringar. Vi väntar på en proposition om havsplanering. Det är viktigt för att veta hur vi ska planera upp utrymme för exempelvis vindkraft och utrymme för försvaret.

Jennie Nilsson (S), näringsutskottet:
– Den stora frågan är forskningspropositionen som formellt ligger hos utbildningsutskottet men i allra högsta grad berör vårt utskott. Socialdemokraterna kommer begära att man hanterar frågan med sammansatt utskott för att tydliggöra kopplingarna när det gäller forsknings- och näringslivsfrågor. Sedan inväntar vi en innovationsstrategi som är mycket efterlängtad och som vi efterfrågat länge. Frågan är om regeringen levererar i de här frågorna.
– Regeringen har mer eller mindre plockat upp de förslag och synpunkter vi har och ska lansera dem nu. Vi vill se förslagen och ser fram emot att debattera dem. Det är upp till bevis för regeringen.

Leif Jakobsson (S), skatteutskottet:
– Det vi kollar på från vår sida förutom budgeten är f-skattefrågan och missbruket av f-skattesedlar. Vi har varit väldigt kritiska till att man ändrat så att man inte längre behöver ha mer än en uppdragsgivare för att få f-skatt. Vi har lyckats få igenom i riksdagen att regeringen ska utvärdera ändringarna skyndsamt. Och det är förbaskat viktigt. F-skatt är bra som idé för den som är på väg att starta företag men nu är vi på väg att slå sönder arbetsmarknaden med det här.

Tomas Eneroth (S), socialförsäkringsutskottet:
– Vissa kommuner, som Södertälje och Malmö, får ta väsentligt större ansvar än andra för flyktingmottagande. Lidingö, Danderyd och Vellinge är exempel på kommuner som inte tar något större ansvar. Det är ett stort bekymmer. Vi behöver en jämnare kostnadsfördelning.
– Vi ser att det finns betydligt mer man behöver åtgärda i sjukförsäkringen. Fortfarande utförsäkras väldigt många och nu stiger sjukförsäkringarna till följd av att de utförsäkrade kommer tillbaka. De tvingas gå ytterligare ett varv med bristande insatser och krympande ersättning.
– Regeringen har drivit två reformer, vårdnadsbidrag och jämställdhetsbonus, som båda är fiaskon. Nu går man fram och höjer garantidagarna men sätter samtidigt en tidsgräns på fyra år med den underliga motiveringen att invandrarkvinnor lättare kommer in på arbetsmarknaden då. Tycker regeringen det är ett bekymmer borde man definitivt slopa vårdnadsbidraget. Vi föreslår i stället förbättrad och utvecklad föräldraförsäkring, vi kommer föreslå en hel del andra saker också i vårt budgetförslag också.

Eva Olofsson (V), socialutskottet:
– En viktig fråga är att regeringen aviserat en utredning om att Lagen om valfrihet (lov) ska bli obligatorisk. Sedan kommer frågan om personlig assistans vara viktig, liksom barnavårdsutredningen. Missbruksutredningen väntar också på behandling.

– För Vänsterpartiets del är det viktigt att vård och omsorg ska drivas efter behov, och det är vad vi kommer att driva i riksdagen.

Stina Bergström (MP), trafikutskottet:

– Infrastrukturpropositionen kommer självklart att vara viktig, även om de förstås kanske inte kommer att hinna behandlas så mycket under hösten. Regeringen har lovat att man ska återkomma kring hur järnvägsunderhållet kan förbättras. Oppositionen ställde i våras krav på att man skulle återkomma med förslag. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd har sagt att hon ska återkomma med förslag i samband med att riksdagen öppnar.

– Vi väntar också på regeringens sjöfartsstrategi. I det borde ett förslag om tonnageskatt ligga – skulle det inte göra det är det många som kommer att bli upprörda.

Jabar Amin (MP), utbildningsutskottet:
– De bristfälliga förhållandena på skolområdet är viktiga att syna. Det handlar om att följa upp frågan om lärarlegitimationen, följa upp den nya gymnasieskolan, belysa de stora avhoppen och de lägre resultaten i vissa ämnen. Skolan behöver mer resurser för att öka kompetensen hos lärarna och övrig skolpersonal.

– En annan viktig fråga kommer att vara behandlingen av forskningspropositionen som väntas komma till utskottet under hösten.

Carina Hägg (S), utrikesutskottet:
– Den fråga som är viktig under hösten och som utskottet kommer att hantera är situationen i Nordafrika, något som har aktualiserats de senaste dagarna. Vi måste fråga oss hur vi nu kan gå vidare, har den svenska och EU:s politik varit framgångsrik? Min mening är att Sverige och EU inte har varit närvarande på det sätt som man borde ha varit.  Det har varit mer ord och mindre konkret stöd till demokratirörelserna.


Marie Granlund (S), EU-nämnden:

– Vad gäller EU-frågor så har vi en given höst, det kommer att handla om att försöka komma tillrätta med eurokrisen. Sedan var nog alla väldigt förvånade över José Manuel Barrosos tal om en federation, det finns ingen legitimitet i sådant prat. Ur ett rent EU-perspektiv kommer Socialdemokraterna att fortsätta sin dialog med LO om det sociala protokollet.