Leder höjda lägstalöner till högre arbetslöshet? Nej, det påståendet stämmer inte. Det visar en rapport som Handelsanställdas förbund presenterade på torsdagen.

Det finns inget statistiskt samband mellan lägstalöner och arbetslöshet, visar en rapport från Handelsanställdas förbund. Inte heller visar deras undersökning på att det skulle finnas något samband mellan höjda lägstalöner och ökad arbetslöshet bland unga.
– I debatten har det framförts att lägstalöner har en stor betydelse för ungdomsarbetslösheten, vilket inte stämmer. Argumenten hos de debattörer som kräver sänkta lägstalöner faller ganska platt om man ser till forskningen. Vi hoppas att den här genomgången kan sätta punkt för debatten, sa Lars-Anders Häggström, ordförande i Handelsanställdas förbund på presskonferensen som hölls då rapporten släpptes.

Rapporten visar också att i kombination med en aktiv arbetsmarknads- och utbildningspolitik kan relativt höga lägstalöner leda till utveckling och ökad produktivitet i en bransch.
– Men en lägstalön får företagen anledning att ta bort arbetsuppgifterna med lägst förädlingsvärden i arbetsintensiva branscher. Det skapar ett omvandlingstryck för att utveckla ny teknik och på så sätt skapa högre produktivitet, sa rapportförfattaren Agneta Berge på presskonferensen.

– Samtidigt innebär det att vissa personer blir av med sitt jobb. Det innebär att den typen av system kräver en generös omställningspolitik, med en hög arbetslöshetsersättning och en ambitiös skolpolitik, så att personer kan ställa om, säger Agneta Berge.

I rapporten studeras sambandet mellan lägstalöner, sysselsättningsgrad och arbetslöshet i 27 länder.  Där ligger Sverige i topp med en relativt hög lägstalön. Men Handelsanställdas förbund menar att det inte är ett tecken på att den svenska lägstalönen är tillräckligt hög.
– Att lägstalönen är relativt hög internationellt sett innebär inte att inkomsten är hög om man jämför med svenska mått. 2007 var lägsta gränsen för relativ fattigdom på disponibel inkomst ungefär 9 500 kronor. Lägstalönen i detaljhandeln för en nittonåring utan erfarenhet är ungefär 11 000 kronor i disponibel inkomst, sa Agneta Berge.

– Lägstalönen har en viktig funktion i att motverka utvecklingen av det vi kallar arbetande fattiga, det vill säga personer som trots att de arbetar är fattiga, säger Agneta Berge.