Bild: Flickr/Xesc

Över hälften av friskolorna etableras mot kommunpolitikernas vilja. Och i 30 procent av fallen är det högerstyrda kommuner som säger nej, visar en granskning från Lärarnas tidning.

Regeringen vill ge kommuner rätt att säga nej till etablering av nya friskolor, något som allianspartierna och SD är emot. Just nu utreds frågan och ett förslag ska presenteras om ett par veckor.

Som regelverket ser ut i dag har kommunerna rätt att yttra sig om en friskoleansökan, men kan alltså inte lägga in sitt veto. I stället är det Skolinspektionen som avgör om en friskola får starta eller inte. Och i över hälften av alla fall fattar Skolinspektionen beslut som går tvärt emot kommunpolitikernas vilja, visar Lärarnas tidnings granskning.

Under 2013-2015 godkände Skolinspektionen 127 ansökningar om att etablera friskolor. I 66 av fallen motsatte sig kommunen beslutet. Och det är inte bara vänsterstyrda kommuner som sätter sig på tvären. I hela 30 procent av fallen var det borgerligt styrda kommuner som sa nej till etablering av en ny friskola.