FRA gallrade inte ut känsliga personuppgifter. Fälls för tionde gången.

Försvarets Radioanstalt, FRA, har åter prickats av kontrollorganet Siun, Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten. 

FRA har gjort sig skyldigt till att inte gallra ut känsliga personuppgifter efter avslutad signalspaning.

Det är tidningen Metro som tagit del av tidigare hemligstämplade dokument från Siun. Där framkommer att bristerna har funnits hos FRA sedan 2008.

Sedan 2009 har Siun prickat FRA inte mindre än tio gånger för brister i sin verksamhet, rapporterar Metro.

På FRA pågår arbetet att åtgärda bristerna.
– Vi tar till oss det som Siun säger. Det ska bli en ökad tydlighet, så att ingenting kan missförstås, säger Fredrik Wallin på FRA:s pressavdelning, till tidningen Metro.