Entrén till polisen i Solna
Foto: Säkerhetspolisen

NYHET Sverige är ett fortsatt mål för både islamiskt motiverad och högerextrem terrorism och ska därför ligga kvar på en förhöjd hotnivå. Det anser Nationellt centrum för terrorhotbedömning.

Sverige blir kvar på nivå 3 på en 5-gradig skala över terrorhotnivån. Det innebär att det bedöms finnas ett fortsatt förhöjt hot om terrordåd utförda på svensk mark. Beslutet fattades under fredagen av Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NTC), arbetsgruppen med personal från Säkerhetspolisen, Försvarets radioanstalt (FRA) och Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must).

– Sverige kommer under 2019 fortsatt att betraktas som ett legitimt mål för extremistmiljön såväl i Sverige som utomlands. Det finns ett fåtal individer som har både avsikt och förmåga att begå ett terroristattentat i Sverige, säger Linda Thörnell, chef för NCT, i ett pressmeddelande.

Förutom detta pekas högerextrema grupperingar, individer och organisationer ut som ett hot mot Sverige. Där bedömer NTC att hotet är lågt, eftersom bara ett fåtal individer bedöms ha förmågan att utföra attentat. Inte heller våldsbejakande vänsterextremister anses utföra ett stort hot mot nationen.

Läs mer: »Högerextrema lever inte i ett vacuum«

Säkerhetspolisen (Säpo) konstaterar att hotbilden mot Sverige är bredare och ser annorlunda ut än för bar några år sedan, i sin årsrapport för 2018. Extremistmiljöernas verksamhet har förändrats:

”I Sverige finns tre extremistmiljöer som har som mål att ändra samhällsordningen. Hotet från den våldsbejakande islamistiska miljön utgör fortsatt det största hotet utifrån ett attentatsperspektiv. Samtidigt finns ett mer långsiktigt hot från vit makt-miljön och den autonoma miljön, som handlar mer om att systematiskt använda våld, hot och trakasserier för att avskaffa eller ändra vårt demokratiska styrelseskick.”

I anslutning till terrordådet på Drottninggatan 2017 höjdes terrorhotnivån i Sverige till nivå 4, men har sedan en tid därefter varit 3 på den 5-gradiga skalan.