Malpuri Groth och ett demonstrationståg för kvinnors rösträtt 1918

Val2018 Valarbetare, kommuner, socialtjänsten och polisen behöver informeras om hur de ska förhindra att kvinnor stoppas från att rösta, skriver flera kvinnoorganisationer.

Bakom förslaget står Sveriges Kvinnolobby, Tantpatrullen, Kvinnlig prioritet, KSAN, Varken hora eller kuvad, Unizon och IKFförbundet. Bland annat vill de att utbildningarna av valarbetare ska innehålla information om hur de ska hantera misstankar om hedersrelaterat förtryck och våld.

De vill också att Polismyndigheten satsar på att utbilda poliser för att motverka att kvinnor hindras från att rösta. Det är svårt att säga hur vanligt det är att kvinnor stoppas från att rösta, men enligt polisen händer det, speciellt i utsatta områden.
– Vi har noterat vid ett antal tillfällen och vid olika val att människor har hindrats, eller att man försökt hindra människor, att rösta. Det kan röra sig om att meningsmotståndare och kvinnor hindras från att rösta, säger Stefan Hector, polisens kommenderingschef för valet i Sverige 2018 till Göteborgs-Posten i mars i år.

I slutet av mars i år intervjuade DN socialarbetaren Bettan Byvald som jobbar i stadsdelen Angered i Göteborg. I det senaste valet 2014 fick hon och hennes kollegor rapporter om män som skrämde bort folk från vallokaler, något hon tror kommer hända även i årets val.
– Ja, det tror jag. För vi har ju sådana hatpredikanter här i stadsdelen. För dem är hela det demokratiska samhället haram, säger Bettan Byvald till DN.

Även om det på ett övergripande plan är Valmyndigheten som är ansvarig för att de politiska valen i Sverige går rätt till, så är det på kommunal nivå som valen organiseras och valarbetare utbildas. Det utbildas nya valarbetare inför varje valår, och de rekryteras både inom den egna kommunala förvaltningen och externt. Enligt Sveriges Kvinnolobby har de kommuner som de bollat förslaget med varit positiva.
– Vi har pratat med ett par kommuner och de har tyckt att förslaget är jättebra, säger Malpuri Groth, projektledare på Sveriges Kvinnolobby.

Organisationerna vill också att Valmyndigheten i sina riktlinjer till kommunerna utgår ifrån ett jämställdhetsperspektiv och en handlingsplan för hur valarbetare kan förhindra att kvinnor röstar fritt.
– Det är viktigt att alla förslagen samverkar, allt hänger ihop. Om det finns en handlingsplan på plats men valarbetarna inte fått en grundläggande utbildning som är jämställdhetsintegrerad fungerar det inte, säger Malpuri Groth.

Valdeltagandet är generellt lägre i utsatta områden och kommuner med hög andel utrikesfödda. Men enligt Sveriges Kvinnolobby bör alla kommuner i hela Sverige få stöd i att förhindra att kvinnor inte får rösta.
– Vi vill att det ska gälla i alla kommuner, hur kan vi veta med säkerhet att det inte kan hända i andra kommuner i Sverige? Vi vill att det ska vara preventivt arbete och inget som åtgärdas i efterhand, säger Malpuri Groth.

De vill också att det ska finnas ett tydligare samarbete mellan Polisen och Socialtjänsten som är inriktat just på att kvinnor inte ska hindras från att rösta.
– Samarbete finnas i olika konstellationer men vi vill att Socialtjänsten och Polisen ska samarbeta med de som arbetar med själva vallokalerna, det samarbetet finns inte idag.

Polismyndigheten meddelar via sin presstjänst att de inte kan kommentera olika politiska utspel som görs och hänvisar till att de arbetar på uppdrag av regeringen.
–Som helhet är det ju så att det ingår i polisens arbete att skydda den demokratiska processen«, säger Malin NäfverPolisens nationella mediecenter.