Kungsgatan i göteborg. Foto: Wikimedia commons Historiker

Corona Allt fler får svårt att betala sina hyror i spåren av Covid-19, det gäller företag inom besöksnäringen så som hotell, restaurang och café, men också enskilda hyresgäster. Nu riktas blickarna till fastighetsbranschen för att de ska hjälpa utsatta som får svårt att betala hyran.

Effekterna av coronaepidemin blir allt tydligare. Ekonomin för så väl enkilda som företag är i frittfall. Nu riktas blickarna till fastigethsägare och hyrevärdar för att de ska hjälpa utsatta som får svårt att betala hyran.

– Det finns en bild av att fastighetsbranschen inte gör så mycket, men den bilden är direkt felaktig. Jag tror aldrig branschen har gjort så mycket som den gör nu, säger Reinhold Lennebo, vd för Fastighetsägarna, och tillägger att fastighetsbolagens behov av stöd och rekomendationer i det här läget är stort.

Reinhold Lennebo menar att det inte går att vidta generella åtgärder, för olika branscher har olika förutsättningar med det nya läget. Han pratar om en kategoriindelning där besöksnäringen och sällanköpshandeln, så som affärer som säljer teknik, kläder, böcker, är hårdast drabbad. Meddans daglivaurhadeln fortfarande går hyggligt.

– Inom varje kategori måste man titta på det här case by case. Det kan handla om att ge kredit på hyrorna, ändrar betalningsterminer, ser över öppettider för att bara nänna några åtgärder som redan görs på case by case basis. Branschen är oerhört beroende av sina kunder, det finns ingen mening att låta företag gå i konkurs för att man inte kan titta på vilka speciella lösningar man kan hitta.

Om regeringen tvingar alla butiker, hotell, restauranger och caféer att hålla stängt, så många länder i Europa redan har gjort, skulle försäkrade företag få ut försäkringspengar men Reinhold Lennebo ser inte det som önskvärd utveckling.

– En del av våra bolag är ju internationella och de är inte så positiva till det som händer i en del andra länder där man tvingas stänga ner butiker. Samhället måste vara igång, något annat är helt orimligt.

»Hjälpa hyresgäster klara sig igenom krisen«

Omkring 10 000 personer har redan varslats om uppsägning sedan Covid-19 fick fäste i Sverige. Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta, vill se att den kommunala socialtjänsten ser över möjligheten att ge försörjningsstöd till hyresgäster som fått betalningssvårigheter i samband med coronakrisen.

– Sveriges allmännyttiga bostadsbolag är fast beslutna om att inga hyresgäster ska behöva sägas upp av den anledningen. Det är den kommunala socialtjänsten som ansvarar för att enskilda får den hjälp de behöver, till exempel genom försörjningsstöd, för att kunna betala hyran, kommenterar Anders Nordstrand i ett pressutskick.

– Som fastighetsägare ser vi dessutom över vilka insatser vi kan göra för att hjälpa hyresgäster klara sig igenom krisen. Det kan exempelvis handla om att göra det möjligt att ta hyran på avbetalning under en begränsad tid, eller att avvakta så långt det är möjligt med att driva hyreskrav till inkasso.

Reinhold Lennebo är inne på samma resonemang och han ser redan att hyresvärdar arbetar på olika sätt för att hjälpa de personer som drabbats av virusepidemin.

– En del företag har redan nu börjat titta på hur de kan ändra hur de hanterar en förfallen betalning, att den inte längre automatiskt går till inkasso utan istället skickas det ut en vanlig påminnelse till de som inte betalat. Att man som hyresvärd är lyhörd, visar förståelse och haterar saker med lite mer känsla som man så säger, för det här kommer att drabba många boende om det blir långrandigt. Det finns inte på någon karta att den här pandemin leder till att något fastighetsbolag skulle säga upp en sjuk människa. Det är ingen kontraktsbrytande grund.

Att det skulle röra sig om generella hyresrabbatter eller hyressänkningar är dock inte aktuellt enligt Reinhold Lennebo.

– Precis som på lokalsidan är det individer som har kontrakt och de individerna har helt olika behov. Fastighetsbolagen kan inte helt pötsligt behöva bli banker åt alla sina kunder. Det går inte att förhandla om hyresavtal under brinnande kris.