Finansminister Magdalena Andersson under presentationen av Finansdepartementets analys av välfärdens behov de kommande två mandatperioderna.

NYHET Välfärden måste byggas ut för att klara de framtida behoven hos en åldrande befolkning, säger Magdalena Andersson. Över hälften av de som får jobb fram till 2026 behövs inom vård och omsorg.

Finansministern inledde med att konstatera att svenskarna lever allt längre, en vinst för folkhälsan men en stor utmaning för välfärden. Finansdepartementets nya analys av välfärdens behov de kommande två mandatperioderna visar att det krävs 90 miljarder fram till 2026 för att hålla 2019 års standard på vård och omsorg framöver. Den beräkningen gäller utöver de 20 miljarder som öronmärkts i Januariavtalet.

– Livslängden har ökat med 7 år sedan 1980, vi ser nu att av 100 som jobbar finns det 75 som inte gör det och behöver försörjas, säger Magdalena Andersson (S).

– Det finns de som påstår att kostnadsökningarna handlar om försörjningsstöd för nyanlända, men vi ser att det inte stämmer. 1-2 procent av kostnadsökningarna består av försörjningsstöd, det här handlar om helt andra saker.

Hon pekar på EU:s beräkningar över länder med högst förväntat antal hälsosamma år i befolkningen – en lista som Sverige toppar. Det här kommer att ställa stora krav på att rekrytera personal till yrken där det redan råder stor brist.

– Fler behöver välja de här yrkena, fram till 2026 behöver över hälften av de som får jobb börja inom vård och omsorg. Normalt ligger snittet på 25 procent. Fler behöver också orka jobba kvar, vi har mycket att vinna på att förbättra arbetsmiljön eftersom vi ser att det är hög sjukskrivningsnivå i dessa yrken.

Hur kostnadsökningarna ska finansieras ville Magdalena Andersson däremot inte konkretisera.

– Stora skattesänkningar och nedskärningar är inte vad som behövs framöver. Vi behöver prioritera väldigt hårt och se till att pengarna inte går till dyra konsulter och dåliga upphandlingar, säger hon.

Däremot kan en viss del av kostnadsökningarna täckas med effektiviseringar.

– Vi kan inte effektivisera så att hemtjänstpersonalen springer snabbare än i dag, de springer redan väldigt snabbt. Men däremot kan vi effektivisera genom att införa ny teknik.

På en direkt fråga om det kommer att krävas skattehöjningar för att klara välfärden är svaret vagt.

– Vi kommer att behöva titta på under de kommande åren. Risken finns att när skattesänkningar görs på riksnivå som vi såg under alliansstyret blir det i stället skattehöjningar på kommunal nivå. Det är inte en bra utveckling. Det vi ser i dag är att det är en väldigt hög kommunalskatt i vissa kommuner och inte alltid i de som kan ge den bästa servicen.

Finansministern ville inte heller säga att det finns en tanke om att höja pensionsåldern ytterligare.

– Vi har redan en flexibel pensionålder i Sverige och här finns det för en del säkert en potential att jobba längre. Och då menar jag inte de undersköterskor som jobbat länge i yrket utan som exempel kanske mer de läkare som börjat i yrket vid 30 års ålder och fortfarande är pigga, säger Magdalena Andersson.

Hon betonar också att det kommer att krävas en utbyggnad av befintliga vårdinrättningar i hela landet, med 560 nya äldreboenden och 75 vårdcentraler.

Se presentationen via regeringens hemsida